Digiqole ad

ส.ส.กาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนบ้านสหกรณ์นิคมและบ้านท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 ส.ส.กาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนบ้านสหกรณ์นิคมและบ้านท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพข้าวสาร, หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านสหกรณ์นิคมและบ้านท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทึ่มาร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน แนวทางความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของประชาชนตามแนวชายแดน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 0219” จัดโดยคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/oazoQ

Related post