Digiqole ad

ส.ยานยนต์ไฟฟ้าไทยจับมือ นิสสัน ส่งมอบ Nissan Leaf  ให้วท.ชลบุรี

 ส.ยานยนต์ไฟฟ้าไทยจับมือ นิสสัน ส่งมอบ Nissan Leaf  ให้วท.ชลบุรี
Social sharing
Digiqole ad

เพื่อต่อยอดเเละพัฒนา โครงการ รวมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

คุณวิทวัส ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ที่ 7 จากซ้าย) และคุณนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (ที่ 5 จากซ้าย) และดร. ธงชัย จินาพันธ์ กรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (ที่ 1 จากซ้าย) และคุณกุสุมา นฤปิติ ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ รถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ (Gen 1)ให้กับทาง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) นำโดยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ คุณวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, คุณนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  และคุณ กุสุมา นฤปิติ ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)” วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ในโอกาสนี้ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ รถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ (Gen 1) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษา เเละต่อยอดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาเเละนักเรียนอาชีวะในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับกับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เเละเสริมสร้างบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าเเละชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยกำลังต้องการบุคลากรด้านนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีจำนวนการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ฉะนั้นความพร้อมด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตเเละส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

คุณกฤษฎา  อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (ซ้าย) รับมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติจากคุณวิทวัส ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ขวา)

ด้านคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า  กล่าวว่า  “ปัจจุบัน ประเทศไทย มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มีการส่งเสริมการลงทุนขยายเขตพื้นที่อุตสาหกรรมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นพลังรองรับการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือจากภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยง ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผลิตกำลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการรวมพลังของภาคเอกชนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน และเล็งเห็น วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสมรรถนะสูง จึงได้ร่วมพลังสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้แก่ การสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมฝึกอบรมพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้นักเรียน นักศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา”

ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้เเทนจากสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 14 เเห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 8 เเห่ง ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน การศึกษาด้านอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มเเข็ง เเละก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยองค์ความรู้ที่พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยต่อไปในอนาคต

Facebook Comments

Related post