Digiqole ad

“ส.ฟุตบอล” ประกาศเลือกตั้ง “นายกลูกหนัง” 8 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น.

 “ส.ฟุตบอล” ประกาศเลือกตั้ง “นายกลูกหนัง” 8 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น.
Social sharing
Digiqole ad

ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ เนื่องจากนายกสมาคมแสดงความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการ โดยกำหนดให้ใช้ชั้น ๒ ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากองค์คณะตุลาการจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว โดยกำหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ จัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายังอีเมล info@fathailand.org ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org

จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

ประกาศ : วันเลือกตั้งวันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ดาวน์โหลด >>>> https://shorturl.asia/3VEDw

ใบเสนอชื่อผู้สมัครเป็นสภากรรมการ ดาวน์โหลด >>>>  https://shorturl.asia/NuXfh

ใบสมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการ ดาวน์โหลด >>>>  https://shorturl.asia/mzaEe

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะตุลาการ ดาวน์โหลด >>>>   https://shorturl.asia/T3P4M

Facebook Comments

Related post