Digiqole ad

“ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือ ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์” ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ข้อขัดแย้งของ 2 องค์กรกีฬา

 “ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือ ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์” ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ข้อขัดแย้งของ 2 องค์กรกีฬา
Social sharing

Digiqole ad

เนื่องจากปัญหาข้อขัดแย้งสององค์กรกีฬาที่ขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยในขณะนี้ ส่งผลกระทบถึงการพัฒนาวงการกีฬาในปัจจุบันและอนาคต ข้อขัดแย้งนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ และมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนผ่านสื่อมวลชนกีฬาในเวลาต่อมา

ผู้สื่อข่าวกีฬา ถือว่าเป็นสื่อสาธารณะที่พึงทำหน้าที่ในการสะท้อนข้อเท็จจริงของสังคมกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรกีฬา ผู้บริหารกีฬา และบุคลากรทางกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงาน และบุคคลที่ให้บริการประชาชน ในการนี้ผู้สื่อข่าวกีฬาพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อันเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆมิติ ดังนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์และสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จักไม่ขอนำเสนอความคิดเห็นพร้อมทั้งขอปิดกั้นในปัจเจกบุคคลที่ก้าวล้ำมาแดนแห่งสิทธิของผู้สื่อข่าวกีฬา ในเชิงคุกคาม ข่มขู่ ที่ทำให้เกิดการบั่นทอนกำลังใจในการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวกีฬา จึงขอให้กำลังใจผู้สื่อข่าวกีฬา และสื่อมวลชนสายกีฬาทุกๆท่าน โปรดทำหน้าที่ด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง อย่าหวั่นไหวกับปัจจัยแวดล้อมในสิ่งต่างๆ ต่อไป

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์

15/03/66

Facebook Comments


Social sharing

Related post