Digiqole ad

ส.ซอฟท์เทนนิส ผลิตผู้ฝึกสอนระดับชาติิ (ระดับ1) หวังสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ประดับวงการ

 ส.ซอฟท์เทนนิส ผลิตผู้ฝึกสอนระดับชาติิ (ระดับ1) หวังสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ประดับวงการ
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ ( 11 มิ.ย.66 ) นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ ประธานเทคนิคฯ จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์เทนนิสระดับชาติ (ระดับ 1)

โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ , การกีฬาแห่งประเทศไทย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมีผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ารับการอบรมรวม 23 คน ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2566 รวม 3 วัน โดยมี ผศ.ดร.ณธพล ทองธนภัทร , อ.ดร.กฤษณะ อรุณโชติ , ผศ.ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีกุล และ ผศ.ดร.วิชัย นีมิน วิทยากรจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิส มาให้ความรู้แก่ผู้ฝึกสอน

สำหรับเนื้อหาในอบรม อาทิ เรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาซอฟท์เทนนิส ,การให้ความรู้เบื้องต้นในการเล่น-การฝึกตีหน้ามือ-หลังมือ-ลูกกลางอากาศ-การตีลูกกระดอนพื้น-การฝึกเสิร์ฟ-การเล่มเกมประเภทเดี่ยว-ประเภทคู่-การสาธิต-ภาคปฏิบัติ ,เรื่องกฎกติกาการเล่น ,เรื่องหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเรื่องมารยาทและความปลอดภัยในการเล่น

นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการ เพิ่มบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาซอฟท์เืนนิสนำไปพัฒนาและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ ที่อยู่ ทั่วประเทศ ให้มีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา กีฬาซอฟท์เทนนิส แม้ว่าจะเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันมานาน แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากกว่ากีฬาเทนนิส ดังนั้นการที่สร้างนักกีฬาให้มีมากขึ้น ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดัน ให้ทางสมาคมซอฟท์เทนนิสสามารถที่จะมีผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น และมีตัวเลือกในการที่จะคัดเข้าสู่แคมป์ทีมชาติต่อไปในอนาคต

“ขอให้ผู้ฝึกสอนนำความรู้ด้านต่างๆที่ได้รับจากการอบรมตลอด 3 วันที่ผ่านมา ไปทบทวนให้เกิดความแม่นยำ ก่อนนำไปถ่ายทอดสู่นักกีฬาซอฟท์เทนนิสชาย-หญิงทั่วประเทศ ต่อยอดสร้างนักกีฬาซอฟท์เทนนิสรุ่นใหม่ๆให้กับสมาคมฯ ต่อไป”

Facebook Comments

Related post