Digiqole ad

ส.กีฬากระดานโต้คลื่น อบรมผู้ตัดสินรุ่นใหม่ ป้อนตลาดแข่งขันนานาชาติ

 ส.กีฬากระดานโต้คลื่น อบรมผู้ตัดสินรุ่นใหม่ ป้อนตลาดแข่งขันนานาชาติ
Social sharing

Digiqole ad

นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ที่ โรงแรมบ้านไทยบูทีค กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งการอบรมผู้ตัดสินนี้ จะใช้เวลาในการอบรม ทั้งสิ้น 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม และวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้การอบรมผู้ตัดสิน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ที่ตั้งใจจะเพื่มจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะผู้ตัดสิน ในมีเพียงพอกับอีเวนท์แข่งขันเซิร์ฟในบ้านเรา และเป็นการให้ความรู้ในการตัดสินให้กับบุคลากรชุดนี้ ในการช่วยวางแผนให้กับชมรม หรือทีมนักกีฬาโต้คลื่นที่ตัวเองดูแลอยู่ในสังกัด ให้มีความเข้าใจในการเรียกคะแนนจากกรรมการในการแข่งขันในระดับนานาชาติ


นายชนินทร์ กล่าวว่า กระแสนิยมกีฬากระดานโต้คลื่นในประเทศไทยและในระดับนานาชาติมีอัตราเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งการจัดอีเว้นท์แข่งขันต่างๆ เป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้เป็นอย่างดี เราจึงต้องเร่งผลิตบุคลากรมาให้ต่อเนื่อง สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมากที่สนับสนุนโครงการนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post