Digiqole ad

สํานักงานสลากฯ เปิด “นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 สํานักงานสลากฯ เปิด “นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
Social sharing
Digiqole ad

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิด “นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 4” พบกับเส้นทางท่องเที่ยว 1 ชุมชน เอกลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้คนในชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่างตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเข็มแข็ง และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 4 จะนำเสนอชุมชนสลากสร้างสรรค์ เป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนที่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 50 หลัง โดยมีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” รศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมา ทางสำนักงานฯ ได้สร้างสรรค์วิธีการ และการดําเนินการ รวมถึงหาช่องทางการค้าให้กับชุมชนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการซ่อม – สร้าง – เสริม ชุมชนให้แข็งแกร่งพร้อม ที่จะเข้าสู่ยุคต่อไปของความปกติใหม่ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เข้าไปช่วยในเรื่องของพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย และการทําแค็ตตาล็อกสินค้าสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtuber เพื่อช่วยในการสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเนื่องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สํานักงานฯ ได้ดําเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชุนอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 มีโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งหมด 27 ชุมชน สําหรับปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 10 ชุมชน ที่ผ่านมาได้ผลการตอบรับอย่างดี ชุมชนที่เข้าร่วม โครงการ

สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ นำเสนอกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 10 ชุมชน  ได้แก่ 1.ชุมชนนางเลิ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2.ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3.ชุมชนสมหวังที่วังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี 4.ชุมชนบ้านแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม 5.วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง สวนหลังบ้าน จังหวัดราชบุรี 6.ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 7.วิสาหากิจชุมชนวัลลภาฟาร์ม จังหวัดลพบุรี 8.ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ 9.ชุมชนต้นแบบวิถีโบราณบ้านปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก และ10.ชุมชนบ้านโนนดู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Facebook Comments

Related post