Digiqole ad

ส่องกี๋นนางงามคุณแม่ยุคใหม่ “น้ำฝน-เพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล” MRS.TOURISM THAILAND 2021 เตรียมชิงมง “MRS.TOURISM PAGEANT 2021”

 ส่องกี๋นนางงามคุณแม่ยุคใหม่ “น้ำฝน-เพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล” MRS.TOURISM THAILAND 2021 เตรียมชิงมง “MRS.TOURISM PAGEANT 2021”
Social sharing
Digiqole ad

“บอกตรง ๆเลยนะว่า น้ำฝนชอบประกวดมาตั้งแต่เด็ก  ยอมว่าแรก ๆ มีความคิดว่า เป็นการประกวดเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ ต้องเหนือคู่แข่ง ต้องไม่แพ้ ต้องไม่เป็นสองรองใคร แต่พอเราผ่านประสบการณ์มามากมายหลายเวที ความคิดก็เปลี่ยนไปคือ เรามองไปไกลกว่านั้นว่า เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ 1 เสมอไป แต่เราได้มีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้อย่างไรภายใต้ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม น้ำฝนยังมองด้วยว่า ในชีวิตของคนเราหากอยู่ในท่ามกลางของสนามแห่งการแข่งขัน จะทำให้เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ กระตุ้นให้เราควรตระหนักเสมอว่า ทุกอย่างไม่สามารถคงอยู่ไปได้ตลอดเวลา เมื่อผ่านไปก็อาจใช้งานไม่ได้” นี่คือความรู้สึกแรกที่ คุณน้ำฝน-เพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล MRS.TOURISM  THAILAND 2021 ได้กล่าวเปิดประเด็น

โดยคุณน้ำฝน ชาวเชียงใหม่ วัย 38 ปี ดีกรีแอร์โฮสเตสการบินไทยและมีตำแหน่งความงามการันตีเพียบ  ในฐานะ MRS.TOURISM  THAILAND 2021 จะเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมชิงมงกุฎ MRS.TOURISM PAGEANT 2021 ร่วมกับสาวงามจากหลายประเทศทั่วโลกโดยในปีนี้เป็นการจัดประกวดผ่านออนไลน์ในระบบ ZOOM ส่งตรงจากประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.

คุณน้ำฝนเล่าถึงความเตรียมพร้อมในการประกวดครั้งนี้ว่า เวทีนี้เป็นการประกวดเฉพาะผู้หญิงที่สมรสหรือมีครอบครัวแล้ว โดยกองประกวดจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในเรื่องครอบครัว ความเป็นแม่ การมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งเป็นทูตการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยจะดู mindset และทัศนคติ ว่าเราจะตัดสินใจแสดงการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เราพบเจออย่างไรบ้าง เราให้คุณค่าสิ่งนั้นอย่างไร แล้วจะไปทางไหนดี

“โดยส่วนตัวแล้วจะชอบวางแผนชีวิตอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จผล มีการจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบและให้เกิดคุณค่า มีการสร้างพลังใจให้กับตนเองที่จะช่วยหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนนำให้เราได้ก้าวเดินไปบนทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่จมอยู่กับความทุกข์ท้อห่อเหี่ยว ต่อมาคือเราต้องสำรวจตรวจสอบว่า เรามีสิ่งใดบ้างที่ต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวแบบไม่ลืมหูลืมตัว ค่อย ๆ ขยับขีดความสามารถเราไปทีละขั้นอย่างมั่นคง และที่สำคัญคือ เราต้องคิดอย่างคนประสบความสำเร็จเป็นการสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ อันจะนำไปสู่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความสำเร็จในอนาคต”

คุณน้ำฝน กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องครอบครัวและบทบาทความเป็นแม่ของลูก ๆ ทั้ง 2 คนนั้น จะให้ความสำคัญมาก ๆ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก ๆ ว่า ทำไมเราต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ซึ่งก็เพื่อความปลอดภัย แม้ว่าจะมีรักษาระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว แต่เราไม่เคยทิ้งระยะห่างของครอบครัวโดยเฉพาะลูก ๆ เลยแม้แต่น้อยนิด ไม่มีช่องว่างระหว่างกัน จะใช้ความรักและความเข้าใจเป็นสายใยของครอบครัว ประการสำคัญที่ทำให้ครอบครัวของเราแข็งแรง เพราะมี “ธรรมะ” เป็นภูมิคุ้มกัน ตนเองจะสอนให้ลูก ๆ รู้จักแยกแยะความดีความชั่ว ตระหนักถึง “หิริโอตัปปะ” คือมีสติในการละอายและความเกรงกลัวต่อบาป ไม่ว่าจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกออนไลน์ ให้หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติตัวเป็นคนดี ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูก ๆได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

MRS.TOURISM  THAILAND 2021 ยังกล่าวถึง การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือสังคมด้วยว่า เป็นหน้าที่ของพลเมืองดี จะสังเกตเห็นว่า สังคมไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีต่าง ๆเข้ามามีอิทธิพลสูงมาก กระทั่งทำให้ผู้คนไปยึดติดวัตถุนิยมกันไปหมด ทำให้หลายคนลืมความสำคัญของจิตใจไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามากมาย ด้วยเพราะขาดจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้การปลูกฝังให้คนมีจิตสำนึกที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ก่อเกิดความรับผิดชอบ การรู้จักเสียสละ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

“ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วตนเองได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลาย ๆ อย่าง เช่น การทำโรงทานแจกจ่ายอาหาร การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ทั้งกำลังใจ กำลังใจกายและกำลังทรัพย์ จะพึงระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องเป็นผู้ที่ให้และคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเข้าใจผู้อื่น ไม่ใจคับแคบเห็นแก่ตัว พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น”

คุณน้ำฝน กล่าวถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวว่า เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมิติแห่งความสมบูรณ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ศิลปวัฒนธรรม การระบำรำฟ้อนซึ่งตนเองถนัดมาก แสดงมาตั้งแต่เด็ก ๆ ประเพณีที่งดงาม ศาสนสถาน อาหารการกิน วิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกนี้ แต่ด้วยสภาพของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นับว่าเป็นอุปสรรคในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ได้รวมพลังกันแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นคืนการท่องเที่ยว อย่างภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กับ สมุย พลัส โมเดล ก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด-19

“น้ำฝนจะขอทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวด MRS.TOURISM PAGEANT 2021 ในทุก ๆ ด้านให้ดีที่สุด เพราะได้เตรียมมาเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและเป็นทีมเวิร์กในการผลักดันให้น้ำฝนมายืนตรงจุดนี้ได้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้ฝน สามารถติดต่อความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจ : Mrs.Thailand  และ  เพจ : Mrs. Tourism Pageant ขอบคุณอีกครั้งค่ะ”

 

 

Facebook Comments

Related post