Digiqole ad

ส่งต่อแรงบันดาลใจจาก 4 หญิงเก่งแห่งปูนซีเมนต์นครหลวง

 ส่งต่อแรงบันดาลใจจาก 4 หญิงเก่งแห่งปูนซีเมนต์นครหลวง
Social sharing
Digiqole ad

สร้างพลังบวกการทำงาน เพิ่มความสุขให้ชีวิต

การทำงานในปัจจุบัน ผู้หญิง เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กร ผ่านสังคมที่พร้อมเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นและมอบโอกาสที่เท่าเทียมให้กับคนที่มีศักยภาพได้แสดงความสามารถแบบไร้ขีดจำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ฉลองเดือนสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจ สร้างพลังบวกในการทำงาน เพิ่มความสุขให้ชีวิต ผ่านเรื่องราวจาก 4 หญิงเก่งจาก 4 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมให้เติบโตบนเส้นทางการทำงานในสายงานที่ตัวเองรักได้อย่างภาคภูมิใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคน
ที่กำลังมองหาความสำเร็จในอนาคต

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทุ่มเทเวลาให้กับงานด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและผลักดันการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับสร้างความสำเร็จแบบสมดุลในหน้าที่การงาน ร่วมไปกับการดูแลครอบครัวให้มีความสุข

“มีโอกาสได้ทำงานในธุรกิจด้านการจัดการของเสียมากกว่า 15 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรและลูกค้า เพื่อบริหารจัดการขยะและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยส่วนตัว ความท้าทายในการทำงาน คือการสร้างสมดุลให้เหมาะสม ระหว่างชีวิตครอบครัวและบทบาทการเป็นผู้นำองค์กร จะทำอย่างไรให้ทำได้ดีทั้งสองด้าน ในมุมขององค์กร การทำธุรกิจวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก ต้องมีแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องนำโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า 

ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายในการบริหารงานในปัจจุบันคือ การบริหารคนทำงาน บริหารทีมงานให้มี Agility Mindset มีมุมมองที่จะเข้าใจ ทีมงานต้องมีความคล่องตัว ว่องไว ยืดหยุ่นสูง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจให้ได้อย่างทันท่วงที และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ที่สำคัญเราต้องสื่อสารให้มากเพียงพอ รวมถึงสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแก้ปัญหา กระตุ้นให้กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และลงมือให้มากขึ้น โดยทุกคนสามารถแสดงศักยภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กร ให้ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกร่วมกันได้”

ด้าน นางสาวธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม ผู้จัดการฝ่าย Logistics Excellence Department บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ถ่ายทอดมุมมองและเป้าหมายการทำงานตลอด 10 ปี ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจาก 3 ส่วนสำคัญ ที่เป็นแรงผลักดันในการทำงาน ได้แก่ องค์กร ทีมงาน การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

“ปูนอินทรีให้โอกาสพนักงานทุกคนที่ต้องการงานที่ท้าทายเพื่อการเติบโต เราสามารถนำเสนอตัวเองตามความสามารถและศักยภาพที่มี จากจุดเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง Analyst และพัฒนาตัวเองเรื่อยมา จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทีมในปัจจุบัน นอกจากนั้น การสร้างทีม และการทำให้ทุกคนในทีมมองว่า ความท้าทายเป็นเรื่องสนุกที่จะนำไปสู่การเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป ก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้วยการแบ่งเวลางานและกิจกรรมนอกเวลางานให้ชัดเจน เช่น การออกไปกินข้าวกับเพื่อนออกกำลังกายแบบหลากหลายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ จะส่งผลให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น แข็งแรง และพร้อมสำหรับการทำงานและพัฒนาตัวเองต่อไป”

ภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องยอมรับคือการเปลี่ยนแปลง โลกของการทำงานและธุรกิจในวันนี้ ทุกอย่างหมุนไปเร็วมาก ทุกคนไม่สามารถทำงานแบบเดิมไปตลอดจนกระทั่งเกษียณ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และทำงานให้ดีที่สุดจะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานได้เป็นอย่างดี

นางสาวสุกันยา จันทร์พึ่งสุข Process Performance Engineer บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้นำทีมวิศวกรมากความสามารถที่ต้องพิสูจน์ผลงานให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานในทีมได้เห็นและยอมรับ ด้วยความท้าทายในการบริหารจัดการพนักงานต่างความคิด ต่างวัย ที่มีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ให้เกิดความลงตัวมากที่สุด โดยยึดหลักการทำงานว่าด้วยการให้เกียรติคนทำงาน เน้นการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาไปด้วยกันบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง ไม่ตีกรอบความคิดคนในทีม แต่จะเปิดกว้าง รับฟังทุกความเห็น และลงมือทำให้ดูเป็นแบบอย่าง

“งานด้านวิศวกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะรับมือ การลงมือทำให้เห็น เป็นการสร้างการยอมรับที่ดีกว่าคำพูด ตลอด 13 ปีของการทำงานรู้สึกว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงานที่หลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายด้าน นอกจากนั้นคือการให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงานด้วยการสร้างผลสำเร็จจากเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อแข่งกับตัวเอง และนำไปสู่เป้าหมายใหม่ต่อไป บนหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความเร็ว ทีมเวิร์ค และเทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน”

นางสาวสุภีภัสร์ สารีบุตร Environment & Compliance Officer กลุ่มวัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) คนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ที่ได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงานที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพียงไม่นาน และได้รับประสบการณ์ที่นำมาสู่การพัฒนาทักษะใหม่ และแนวคิดที่ดีในการทำงาน เริ่มจากการบริหารจัดการเวลา เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงทักษะด้านภาษา และความอดทนซึ่งความสำเร็จอีกขั้นจากการทำงานที่บังกลาเทศ มาจากความยืดหยุ่นและการปรับตัวที่ดี นับเป็นอีกกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้ 

 “ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนซึ่งเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า และปรับตัวให้เร็ว รู้จักพูด ฟัง เรียนรู้คำวิจารณ์ของคนอื่น แม้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจอยู่บ้าง แต่ท้ายสุดทุกอย่างจะผ่านไปได้หากทุกคนในทีมพร้อมสนับสนุนกัน สำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันก็เป็นอีกก้าวใหม่ที่ท้าทาย ทำให้ต้องเพิ่มเติมความรู้ และศึกษากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มตลอดเวลา แต่ก็ไม่ยากเกินไปกว่าความตั้งใจที่อยากจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และเปิดรับทุกโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา”

 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน 2573 และหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงพนักงานทุกคนเช่นกัน กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทุุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานและเส้นทางการเติบโตในตำแหน่งงานของตนเอง

ทั้งนี้ นายเอเดน จอห์น ไลนัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “องค์กรของเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ยอมรับในความแตกต่าง และความเท่าเทียมกัน ในสถานที่ทำงานโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน 2573 และเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและสร้างความหลากหลายในองค์กร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เราเปิดรับทุกความหลากหลาย และทุกมุมมอง ทุกความเห็นจากพนักงาน ซึ่งจะสร้างให้ทุกคนได้รับการยอมรับ และได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรในการเผชิญ
ต่อสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน และเรามั่นใจว่า ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสำเร็จต่อกลุ่มบริษัทฯ และส่งผลเชิงบวกต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นได้ในที่สุด”

และนี่เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งของ 4 หญิงเก่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่อยากส่งต่อความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้กับหญิงไทยได้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ร่วมไปกับการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองรัก

# # #

Facebook Comments

Related post