Digiqole ad

ส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ส่งต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์เชิญชวนบริจาคอวัยวะ ในโครงการ “Let Them See Love 2021”

 ส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ส่งต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์เชิญชวนบริจาคอวัยวะ ในโครงการ “Let Them See Love 2021”
Social sharing

Digiqole ad

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูเชิญชวนบริจาคอวัยวะต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “Let Them See Love 2021” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “BLOOM A NEW LIFE: ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง”

กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เดินหน้าเชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เปิดโครงการ “Let Them See Love 2021” ในเดือนแห่งความรัก โดยสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทิฟแนวคิด “BLOOM A NEW LIFE: ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง” เพื่อชวนคนไทยยุคดิจิทัลส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการให้ที่จะต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอคอยความหวังกว่า 21,078 ราย พร้อมกระตุ้นให้ญาติและคนรอบตัวผู้ที่อยู่ในสภาวะสมองตาย ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา รวมทั้งยังเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” และ “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

นายแพทย์ วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการ “Let Them See Love 2021” เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งมาตลอด 15 ปี จนสามารถสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และมีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเนื่องด้วยมีผู้รอรับการบริจาคมากขึ้นเช่นกัน โดยปัจจุบันมีจำนวนสูงถึง 5,735 ราย ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา สามารถปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 697 ราย จากที่ได้รับการบริจาคเพียง 315 ราย เท่านั้น เพราะติดข้อจำกัดหลายประการ ทั้งการที่อวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่ายได้ ต้องมาจากผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น ซึ่งเป็นภาวะเดียวที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ ขณะเดียวกัน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมต้องได้รับความยินยอมจากญาติผู้เสียชีวิตด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้รอรับบริจาคที่มาแจ้งความจำนงไว้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยมากถึง 15,343 ราย แต่ในปี 2563 มีการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตและนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้เพียง 816 ราย ทางศูนย์ฯจึงหวังว่าโครงการ “Let Them See Love 2021” จะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางเชิญชวนให้มียอดผู้บริจาคสูงขึ้น โดยผู้แจ้งความประสงค์ควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้ รวมทั้งบอกกล่าวให้ญาติรับทราบเจตจำนง และพร้อมโทรแจ้งศูนย์ดวงตาทันทีหลังผู้บริจาคเสียชีวิต เพราะดวงตาจะยังอยู่ในสภาพดีที่สุด ก่อนเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อยหากเกินเวลา 6 ชั่วโมงหลังการเสียชีวิต

 

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีในเดือนแห่งความรัก เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู จะร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ขับเคลื่อนโครงการ“Let Them See Love” ด้วยความมุ่งมั่นส่งเสริมสังคมในการ “ให้” อวัยวะและดวงตา ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ อันเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยในปีนี้ได้จับมือ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทิฟแนวคิด “BLOOM A NEW LIFE: ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง” ที่ตรงใจคนยุคดิจิทัล ด้วยการเปรียบอวัยวะในร่างกายเหมือนดอกไม้ที่สวยงาม และมีคุณค่า ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสมองตาย อวัยวะในร่างกายจะเสื่อมสภาพและหมดอายุเฉลี่ยภายใน 72 ชั่วโมง ไม่ต่างจากดอกไม้ที่รอวันเหี่ยวเฉา ไร้ค่า การบริจาคอวัยวะจึงเปรียบเสมือนการส่งต่อความรักที่สวยงามไม่สิ้นสุด ให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่สวยงามอีกครั้ง ตลอดจนกระตุ้นให้ญาติและคนรอบตัวผู้ที่อยู่สภาวะสมองตาย ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อผู้รับจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีโอกาสประกอบอาชีพ สร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันแชร์ความสวยงามของการให้ผ่านทาง www.letthemseelove.com และแท็กคนที่รัก 5 คน เพื่อร่วมทำความดีไปด้วยกัน โดยใส่แฮชแท็ก #LetThemSeeLove เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ ให้ผู้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะในวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2564 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรวงศ์ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.letthemseelove.com และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ www.letthemseelove.com

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post