Digiqole ad

“สุริยะ” ปลื้ม “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” ผลสำเร็จเกินคาด

 “สุริยะ” ปลื้ม “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” ผลสำเร็จเกินคาด

เดินหน้าดันอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเชิงพื้นที่และภูมิภาคให้คึกคักขึ้นกว่าเดิม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดลำปาง ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว่า 225 ล้านบาท พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ที่ต้องการขยายผลด้านธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปจัดทําแผนงานต่าง ๆ เพื่อมอบ “ของขวัญปีใหม่ 2565” ให้กับประชาชน โดยดําเนินการภายใต้นโยบายทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้ประกอบการ 2) เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 3) ยกระดับผู้ประกอบการ และ 4) ดูแลเกษตรกรและประชาชน จึงได้มอบหมาย ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ขานรับนโยบายดังกล่าว ในการจัดมหกรรมแสดงสินค้า DIPROM MOTOR SHOW 2022 จําหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดภาระให้ผู้บริโภค รองรับการเปิดประเทศหลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นของขวัญให้กับประชาชน

Advertisement

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีพร้อม จึงได้พัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center หรือDIPROM MICE CENTER ณ จังหวัดลำปาง ให้รองรับการจัดประชุมนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนสินค้าชุมชน และสินค้าของเอสเอ็มอี รวมถึง DIPROM MICE CENTER นี้ จะเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมสัมมนา หรือเจรจาธุรกิจในภาคเหนือ สำหรับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศไทย จึงจะมีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ดีพร้อม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ให้นำร่องการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านโมเดลการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง ภายใต้กิจกรรม DIPROM MOTOR SHOW 2022 ระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือ สูงถึง 225 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เพียง 2 ล้านบาท ถือเป็นอัตราเพิ่มกว่า 100 เท่า นอกจากนี้ ยังได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน และมียอดจอง/ซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน มีการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในงาน ที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมโดย ดีพร้อม เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเจรจาธุรกิจ และการใช้บริการในภาคธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการอื่น ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน การจัดงานดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เช่น ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีการบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาค มีการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ภายใต้นโยบาย DIPROM CARE: ดีพร้อมแคร์” ที่ดีพร้อมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน และมีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยังได้เตรียมขยายผลการจัดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมิติ Area Based ให้กระจายความเจริญเติบโตไปยังฐานรากชุมชน ผนวกกับการดึงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curve ในระดับประเทศ ตลอดปี 2565 และเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ผ่านงาน FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ดร.ณัฐพล กล่าวสรุป

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาสสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ผลักดันและต่อยอดการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างใกล้ชิด สะดวก และครอบคลุม ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และต่อยอดสู่ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ดีพร้อม ได้จัดกิจกรรม “DIPROM ยกขบวนจาก “เมืองรอง” สู่มหานครกรุงเทพฯ” ซึ่งมีผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อาหาร และ FOOD TRUCK ยกขบวนเมนูดังหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแต่ละวัน ตลอดจนพาเหรดสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์ฯ ราคาพิเศษให้บริการพี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry

Advertisement
Facebook Comments

Related post