Digiqole ad

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.กระทรวงคมนาคม ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา กรณีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

 “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.กระทรวงคมนาคม ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา กรณีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
Social sharing
Digiqole ad
“นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 12 กันยายน 2566 กรณีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเพื่อความชัดเจนและเข้าใจที่ถูกต้องของสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รอรับประโยชน์ที่จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากนโยบายนี้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
.
1. นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ขอยืนยันว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดเป็นผล เป็นรูปธรรมได้จริงอย่างแน่นอน
.
2. สำหรับระยะเวลาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ขออธิบายรายละเอียดดังนี้
.
ประการที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในแต่ละเส้นทาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีระบบที่แตกต่างกันในเรื่องการให้สัมปทานกับเอกชนบางเส้นทาง บางเส้นทางหน่วยงานรัฐก็ดำเนินการเอง บางเส้นทางรัฐมอบให้กรุงเทพมหานคร รับไปดำเนินการ ดังนั้น การจะทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายเท่ากัน จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องแต่ละเส้นทางและต้องใช้เวลาในการทำให้ระบบการเก็บค่าโดยสารแต่ละเส้นทางเป็นระบบเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ระบบตั๋วร่วม ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านเทคนิคให้เหมือนกัน
.
ประการที่ 2 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายนั้น ขออธิบายแยกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
.
ส่วนที่ 1 เส้นทางที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้ว ซึ่งได้แก่สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู และให้สัมปทานจ้างเดินรถแก่สายสีม่วง และเส้นทางที่ทาง รฟม.ซึ่งเป็นของรัฐมอบให้กรุงเทพมหานครไปดำเนินการได้แก่สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (แบริ่งถึงสมุทรปราการและช่วงหมอชิตถึงสะพานใหม่คูคต) ในส่วนนี้ทุกเส้นทาง การจะดำเนินการให้เสร็จได้ตามนโยบายนั้น จะไม่สามารถทำให้เกิดผลในทันที อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วนั้นว่าจะต้องมีการเจรจา และต้องมีการวางระบบเทคนิคในการทำตั๋วร่วม
.
ส่วนที่ 2 คือ เส้นทางที่หน่วยงงานรัฐทำได้เอง ได้แก่ สายสีแดง (ตลิ่งชันถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต) ในส่วนนี้ทุกเส้นทาง รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันทีโดยกระทรวงคมนาคม จะสามารถบริหารจัดการได้เอง ซึ่งจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ พี่น้องจะได้ใช้รถไฟฟ้าในส่วนที่รัฐดำเนินการเองคือสายสีแดง และส่วนที่ให้สัมปทานจ้างเดินรถได้แก่สายสีม่วง (คลองบางไผ่-เตาปูน) ในราคา 20 บาทตลอดสาย และที่สำคัญในไม่เกิน 2 ปี พี่น้องจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ทุกสีในราคา 20 บาทตลอดสาย
.
ผมขอสรุปว่า ภายใต้รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน นโยบายรถไฟฟ้าตลอดสาย 20 บาท จะต้องเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน
.
ส่วนคำถามของ สส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ว่านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จะทำเพียงแค่กลุ่มคนจนหรือทุกกลุ่มนั้น
.
ขอชี้แจงว่า นโยบายนี้จะทำเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยมีเหตุผลว่า วัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว นอกจากทำให้คนทุกกลุ่มที่มีรายได้น้อย ได้มาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกแล้ว ยังได้ช่วยทำให้พี่น้องประชาชนในปัจจุบันที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งรถไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ลดการใช้พลังงานและที่สำคัญคือปัญหามลพิษ PM 2.5
.
ส่วนคำถามที่ว่า รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หมายความว่าอย่างไรนั้น หากขึ้นจากสีหนึ่งแล้วไปต่ออีกสีหนึ่ง จะคิดราคาอย่างไรนั้น
.
ขอชี้แจงโดยจะยกตัวอย่างประกอบว่า ถ้าบ้านท่านอยู่รังสิตจะไปกรุงเทพชั้นใน เช่นสยามสแควร์ ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดง จากสถานีรังสิตลงมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักร เพื่อไปต่อสายสีเขียวไปยังสถานีสยามสแควร์ ซึ่งปัจจุบันนั้น ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 108 บาท หลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จ ประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเห็นว่าส่วนต่างนี้ ต่างกันถึง 88 บาท
.
จึงขอชี้แจงเรียนผ่านรัฐสภา ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเรี่องนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาลต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post