Digiqole ad

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.กระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องแผนการปรับปรุงการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

 “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.กระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องแผนการปรับปรุงการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
Social sharing
Digiqole ad
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่ากระทรวงคมนาคมมีแผนการปรับปรุงการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ โดยได้สั่งการให้ปรับปรุงคุณภาพในด้านที่ยังบกพร่องในระยะเร่งด่วนก่อนช่วงสงกรานต์ พร้อมเปิดเผยวิสัยทัศน์แผนพัฒนาศูนย์กลางสถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่ เป็นอาคารสูงเชื่อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตามโมเดลประเทศญี่ปุ่น คาดใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี
.
1. ในกรณีที่มีการแสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)​ หรือ หมอชิต 2 กระทรวงคมนาคมไม่ละเลยคุณภาพในการให้บริการทั้งภายในอาคารสถานีและการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย โดยสถานีหมอชิต 2 นั้นเป็นการให้บริการชั่วคราว หลังมีแผนจะพัฒนาอาคารหมอชิตเดิม แต่ด้วยอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ทำให้สถานีหมอชิต 2 ที่ออกแบบเป็นอาคารชั่วคราวต้องเปิดบริการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
.
2. ในภาพรวม มีสถานีขนส่งผู้โดยสารกระจายในกรุงเทพมหานคร ทั้งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีเอกมัย ซึ่งจะเห็นว่ามีลักษณะกระจัดกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สะดวกในการเข้าถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีวิสัยทัศน์สั่งการให้มีการจัดทำแผนอนาคตพัฒนาการให้บริการของ บขส. ให้รวมอยู่ที่เดียวกัน ณ พื้นที่บริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางระบบรางทั่วประเทศ และมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีแดง สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียวอยู่แล้ว จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
.
3. ด้วยราคาที่ดินรอบบริเวณสถานีที่มีมูลค่าสูง ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะตารางวาไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท การพัฒนาสถานีขนส่งใหม่ดังกล่าวจึงจะเป็นลักษณะอาคารสูงในแนวดิ่ง ตามโมเดลในประเทศญี่ปุ่น อาทิ สถานี Bus Terminal Tokyo Yaesu รอบสถานีรถไฟโตเกียว หรือสถานีรถที่อยู่รอบสถานีฮากาตะ เมืองฟุกุโอกะ โดยเป็นอาคารสูงและมีทางลาดวนขึ้นรอบอาคาร และชานชะลาจอดรับผู้โดยสารในลักษณะ Sharing Gate แบบสนามบิน แกนกลางของแต่ละชั้นจะทำเป็นพื้นที่ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนระหว่างรอเดินทาง พื้นที่ักล่าวจะมีระบบปรับอากาศทั้งอาคาร โดยคาดจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี
.
4. วิสัยทัศน์นี้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะนี้ มูลค่าที่ดินของสถานี บขส. เอกมัย มีอยู่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งในอนาคตจะต้องย้ายมาที่สถานกลาง ที่ดินตรงนั้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้าน จึงมั่นใจว่า บขส. มีทรัพย์สินให้บริหารเพียงพอเพื่อลงทุนพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยแน่นอน
.
5. ในระหว่างนี้ กระทรวงคมนาคมมีแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสถานีหมอชิต 2 โดยได้สั่งการให้ บขส. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ยังมีข้อบกพร่อง อาทิ บันไดเลื่อน ชานชะลาที่สั้นเกินไป หรือการที่ไม่สามารถติดตั้งแอร์ได้ โดยจะมีการจัดจ้างบริษัทด้านการออกแบบมาศึกษาด่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ไม่เกิน 2 ปี
.
6. นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใน 4 เดือนข้างหน้า ได้มีการเร่งปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ของสถานีหมอชิต 2 ได้แก่
.
– ความปลอดภัย: ได้สั่งการให้ บขส. ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่หมอชิต 2
– ห้องน้ำไม่สะอาด: ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่มีสถานีขนส่งปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดตลอด โดยได้ไปตรวจห้องน้ำด้วยตัวเอง พบว่ามีความสะอาดอยู่ในระดับที่พึงพอใจ และได้เน้นย้ำให้รักษาระดับให้ต่อเนื่อง
– แสงสว่างไม่เพียงพอและการจัดพื้นที่ที่ปล่อยรกร้าง: ได้สั่งการเร่งดำเนินการติดตั้งแสงสว่างและรื้อถอนอาคารเช่าที่รกร้างให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์
– ความแออัดในพื้นที่สถานที่ในช่วงเทศกาล: ได้มีการรณรงค์ให้เปิดจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้เดินทาง ซึ่งจะนำมาจัดสรรพื้นที่ให้บริการและจัดจำนวนรถโดยสารให้เพียงพอ
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post