Digiqole ad

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.กระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.กระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Social sharing
Digiqole ad
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลาดสาย ว่านโยบายดังกล่าวเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในการนำร่องในสายสีแดงและสายสีม่วงใช้เวลาเพียง 32 วันเท่านั้น ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และคาดว่าเมื่อทำระบบ Feeder แล้วจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารมากขึ้น ในปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ตั๋วร่วม อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการในสายสีอื่น ๆ ต่อไป
.
1. นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อการประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง ทำให้พี่น้องประชาชนมีเงินใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในครอบครัว และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐบาล รวมถึงสร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชน ดังนั้น เมื่อผมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผมได้ประกาศว่าจะทำนโยบายให้เป็นจริงจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี เนื่องจากจะต้องมีการเจรจากับผู้สัมปทานเดิมและต้องพิจารณาหาแหล่งทุนที่มาสนับสนุน
.
2. เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่ามีรถไฟฟ้าสองสายที่รัฐบาลดำเนินการเอง ได้แก่ สายสีแดงและสายสีม่วง จึงตัดสินใจนำนโยบายมาใช้กับสองสายนี้ก่อนปีใหม่ คาดว่าจะต้องใช้เวลาสามเดือนในการดำเนินการ และในขณะนั้นไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้ แต่ทุกท่านเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 32 วันจากที่ได้ประกาศ ก็สามารถดำเนินนโยบายได้สำเร็จ
.
3. จากกรณีที่มีการอภิปรายว่านโยบายดังกล่าวทำให้รถไฟฟ้าขาดทุนหลายพันล้าน ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ก่อนหน้าจะมีนโยบาย รถไฟฟ้าทั้งสองสายดำเนินด้วยสภาพขาดทุนทุกวันอยู่แล้ววันละ 6.9 ล้านบาท หลังจากมีนโยบาย มีตัวเลขชัดเจนว่า ปริมาณผู้โดยสารทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในระยะแรกรายได้อาจลดลงบ้าง แต่จากข้อมูลล่าสุดเพียงแค่ไม่ถึงสามเดือน รายได้ของทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
.
4. ผมมั่นใจว่าในอีกหกเดือนข้างหน้า เมื่อได้ดำเนินการระบบ Feeder ด้วยรถบัสไฟฟ้าติดแอร์อย่างดี เพื่อเพิ่มความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟ้าให้สะดวกขึ้นจากแหล่งชุมชนต่าง มั่นใจว่ารายได้จากรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะสูงกว่ารายจ่าย ซึ่งหมายถึงว่ารถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอน
.
5. สำหรับในการผลักดันนโยบาย 20 ตลอดสายในสายสีอื่น ๆ ที่ยังมีสัญญาสัมปทานอยู่ จะต้องมีการชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ตั๋วร่วม อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ
.
6. ในกรณีที่มีการอภิปรายว่า ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลาดสายนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริง เนื่องจากแหล่งเงินที่รัฐบาลใช้ในการสนับสนุนค่าโดยสารให้แก่พี่น้องประชาชน ได้มาจากการใช้เงินรายได้ของ รฟม. และ รฟท. ในการสนับสนุนนโยบาย จึงไม่ได้ปรากฏในงบประมาณ
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post