Digiqole ad

สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพยแห่งปี 2565 เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง”

 สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพยแห่งปี 2565 เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง”
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2565
ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัล “รำเพยจรัสแสง” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของชาวเทพศิรินทร์ ถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อเชิดชูนักเรียนเก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ที่สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดี รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงซึ่งมิเพียงแต่ให้คืนกลับมายังโรงเรียนเท่านั้น แต่หากเป็นการประพฤติตน ที่มีการเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม เพื่อให้สมกับคำว่า “สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย” โดยพิธีมอบรางวัลนี้ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ แสดงความยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

รวมถึงร่วมเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ผู้ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของสมาคมในอนาคตและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ของเรา
การมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 72 วาระประจำปี 2565-2566เป็นประธานในพิธี

ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 72 วาระประจำปี 2565-2566


ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จะเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสังคมได้ประจักษ์ถึงความเป็นเทพศิรินทร์ภายใต้คติพจน์ที่ว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” จึงขอให้ลูกแม่รำเพยจงรักษาศรัทธาและความดีนี้ไว้ โดยประพฤติตนให้มีคุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ทุกท่าน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวเทพศิรินทร์”

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 2526-29(101) หนึ่งในผู้เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ได้กล่าวว่า “รู้สึกปลิ้มปีติและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับรางวัลในปีนี้ เพราเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักเรียนเก่า ซึ่งทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้มีการหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นสุภาพบุรุษ มีน้ำใจ ตั้งใจศึกษา เสียสละเพื่อสังคม และขอฝากข้อคิดให้รุ่นน้องทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ดีที่สุด”

บรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติแก่ผู้รับรางวัล ซึ่งมาในธีม Black Tie เพื่อให้สมกับคำว่า “สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย เดินบนพรมแดง พร้อมมีประวัติเชิดชูเกียรติของทั้ง 17 ท่าน โดยบรรยากาศเป็นไปแบบพี่น้องได้พบปะสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดี จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีอายุ 137 ปี เป็นโรงเรียนที่ผลิตคนดีให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก
งานมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2565 จัดขึ้นในศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน ได้แก่
1. ดร.สมชัย ว่องอรุณ รุ่น 2516-18(90) ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท สตาร์ซานิทารี่แวร์(ประเทศไทย) จำกัด
2. นายสุรินทร์ ชลพัฒนา รุ่น 2519-21(93) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง
3. นายสัมพันธ์ บุนนาค รุ่น 2519-21(93) รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7
4. ดร.อดิศร ไชยคุปต์ รุ่น 2519-21(93) ผู้ตรวจการอัยการ
5. พลเรือโทสิทธิชัย ต่างใจ รุ่น 2521-23(95) รองเสนาธิการทหารเรือ
6. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รัก ศรีบัณฑิตมงคล รุ่น 2521-23(95) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. นายภูสิต สมจิตต์ รุ่น 2522-24(96 )ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
8. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล รุ่น 2522-24(96) กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
9. นายธนภณ กิจกาญจน์ รุ่น 2522-24(96) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
10. ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี รุ่น 2522-24(96) กรรมการและเหรัญญิกสมาคมสเปเชี่ยลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
11. ศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รุ่น 2523-25(97) ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ รุ่น 2523-25(97) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
13. พลตำรวจโท ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รุ่น 2523-25(97) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
14. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต รุ่น 2523-26(98) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
15. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ รุ่น 2526-29(101) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย รุ่น 2531-34(106) นักวิทยาศาสตร์ด้านมะเร็งที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยมีบทบาทในวงการวิจัยด้านมะเร็งที่สำคัญ และคร่าชีวิตคนไทย เช่น มะเร็งท่อน้ำดีและอื่นๆ
17. ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น รุ่น 2534-37(109) ประธานบริหาร บริษัทในเครือ พิโซน่ากรุ๊ป

Facebook Comments

Related post