Digiqole ad

“สุพิชญา ไพฑูลย์” พระแม่ผู้ใจบุญ นางฟ้าผู้ค้ำจุนพุทธศาสนา

 “สุพิชญา ไพฑูลย์” พระแม่ผู้ใจบุญ นางฟ้าผู้ค้ำจุนพุทธศาสนา
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ตรงกับ “วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หนึ่งในสายบุญตัวแม่ ที่ไม่เคยปฏิเสธการทำบุญสุนทาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ขอให้เป็นเจตนาที่ดีในการจัดงาน เธอคิอ “คุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์” นักธุรกิจสตรีแห่งนครสวรรค์ ที่ชาวปากน้ำโพรู้จักันดีในฐานะ “พระแม่ติดดินผู้ใจบุญ นางฟ้าผู้ค้ำจุนพุทธศาสนา”

เธอถูกปลูกฝังในเรื่องการเป็นคนดีมีคุณธรรมจากบุพการีมาตั้งแต่ยังจำความได้ เมื่อวันหนึ่งเธอผู้ในฐานะเป็น “ผู้ให้”

เธอเคยพูดไว้เกี่ยวกับการเป็น “ผู้ให้” ว่า ภาษาบาลี กล่าวไว้ว่า ททมาโน ปิโย โหติ” หมายถึง ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก การให้สำหรับตนเองแล้ว จะปวารนาตนว่า เราจะเป็นผู้ให้โดยไม่มีเงื่อนไข ต้องรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เป็นการให้ทั้งในรูปแบบอามิสทาน คือวัตถุสิ่งของ ทรัพย์สินใด ๆ และรูปแบบธรรมทาน ที่สำคัญคือ เป็นการให้ที่ตัวเราและผู้รับจะต้องไม่เดือดร้อนคือ “ภูมิใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ”

คุณพีช กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่ผ่านมาสังคมได้ให้อะไรแก่เรามากมาย เมื่อเรามีโอกาสที่ดีจึงอยากคืนสู่สังคมในทุกด้าน ทุกมิติ ทุกรูปแบบ การที่เราช่วยให้ใครหลาย ๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถลืมตาอ้าปากและช่วยเหลือให้พวกเขาต่อยอดในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง

และในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ การมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการในทุกประเภทได้มีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังบวกและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ และช่วยจุดประกายในความเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง สามารถตัดสินใจและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นผู้ให้ที่ดี และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคม

หน้าที่ที่สำคัญอีกหนึ่งหน้าที่ที่เธอไม่เคยทอดทิ้งคือ การเป็น “พุทธมามกะ” และ “ผู้ธำรงไว้ซึ่งพุทธศานา” ตลอดชีวิตของคุณพีช แทบจะเรียกได้ว่า “ทำบุญทำทาน” มาโดยเฉพาะ โดยเฉพาะ “การเป็นผู้ปิดทองหลังพระ”

เธอเล่าว่า ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี สำหรับการส่งเสริมพุทธศาสนาในแบบฉบับของตนเองนั้นคือ เริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ด้านหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาแบบพหูสูต ขอแบบหลัก ๆ ที่พุทธศาสนิกชนควรพึ่งรู้ เช่น ศีล 5 เป็นต้น ต่อมาคือการปฏิบัติธรรมด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อีกทั้งการมีส่วนช่วยในการเผื่อแผ่หลักธรรมคำสอน เรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราต้องมีสามัญสำนึกที่ดี  และสุดท้ายคือ การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ตราบนานเท่านาน

 “ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา ขอให้ทุกคนได้ช่วยกับสืบสานพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในความดี รู้ผิดชอบชั่วดี มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิต อย่าประมาทเด็ดขาดนะคะ”

 

 

Facebook Comments

Related post