Digiqole ad

สุนทรภู่ ผู้สูนทร

 สุนทรภู่ ผู้สูนทร
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 26 มิถุนายน นับว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญของไทย เนื่องจากเป็น “วันสุนทรภู่” ซึ่ง
ไม่เพียงแค่เป็นกวีเอกของคนไทยเท่านั้นองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ทาง
ด้านวรรณกรรม อีกด้วย ในปี 2565 นี้เป็นวันครบรอบ 236 ปี
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post