Digiqole ad

สุดเจ๋ง! “โลตัส” คว้าอีกรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นเกียรติยศแห่งประเทศไทย จากคินเซนทริค

 สุดเจ๋ง! “โลตัส” คว้าอีกรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นเกียรติยศแห่งประเทศไทย จากคินเซนทริค
Social sharing
Digiqole ad

โลตัส ตอกย้ำบริษัทที่โดดเด่นด้านการดูแลเพื่อนพนักงาน รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employer Hall of Fame) จากคินเซนทริค โดยเป็นรางวัลระดับโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในระยะเวลา 20 ปี นับเป็นรางวัลที่ 6 ที่โลตัสได้รับจากคินเซนทริค โดย คุณธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีองค์กรชั้นนำเข้าร่วมประกวดกว่า 90 องค์กรทั่วประเทศ ถือเป็นการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ที่ประเมินผลจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและมุมมองของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ในการทำงาน 2.ภาวะผู้นำที่โดดเด่น แนวคิดของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคน และ 3.กลไกและแนวทางในการพัฒนาคน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร


รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความความภูมิใจของโลตัส สะท้อนถึงการเป็นองค์กรผู้นำค้าปลีกไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2565 โลตัสได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่
● รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI)
● รางวัล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รางวัล ระดับ Gold และ Silver
● รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 16) และรางวัลเกียรติยศสูงสุด สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 15)

Facebook Comments

Related post