Digiqole ad

สุดเจ๋ง! วิศวะ มกธ. คว้ารางวัลเหรียญทอง จากงาน ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ‘JDIE 2024’ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 สุดเจ๋ง! วิศวะ มกธ. คว้ารางวัลเหรียญทอง จากงาน ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ‘JDIE 2024’ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Social sharing

Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” แสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานนวัตกรรม “GERMGurad Dual-Door sterilizer” หรือ “ตู้ฆ่าเชื้อโรคแบบ 2 ประตู” ของ ดร.ภูมิยศ พยัคฆวรรณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “2024 Japan Design Idea and Invention Expo (JDIE 2024)” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทอง “GOLD MODEL” จากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์โลก หรือ World invention intelllectual property associations (WIIPA) ผลงานชิ้นนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับสิ่งของต่างๆ ก่อนที่ผู้รับของจะสัมผัสสิ่งของจากผู้ส่งของเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับสิ่งของดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังผู้รับของ โดยผู้ส่งของจะส่งสิ่งของทางประตูด้านผู้ส่ง ส่วนประตูด้านฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นประตูด้านผู้รับของสำหรับเปิดเพื่อรับสิ่งของที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้หลอดอัลตร้าไวโอตชนิด ซี (UV-C) ที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับสิ่งของดังกล่าวก่อนจะสัมผัสสิ่งของนั้น ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากจากสัมผัสสิ่งของโดยการส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน ห้องสมุด หน่วยงานต่าง ๆ หรือ ตามบ้านเรือน ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับสิ่งของก่อนรับสิ่งของนั้น


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุมในสาขาวิศวกรรม โดยบัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับความทันสมัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท ของไทยในอนาคต พร้อมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย

#คณะวิศวกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
#Engineering #BTU
#JDIE2024

Facebook Comments


Social sharing

Related post