Digiqole ad

สุดเจ๋ง! น.ศ.ราชมงคลพระนคร แชมป์เจ้าไอเดียแผนธุรกิจ เพิ่มมูลค่า-หนุนรักษาสิ่งแวดล้อม สู่ผลิตภัณฑ์อัญมณี

 สุดเจ๋ง! น.ศ.ราชมงคลพระนคร แชมป์เจ้าไอเดียแผนธุรกิจ เพิ่มมูลค่า-หนุนรักษาสิ่งแวดล้อม สู่ผลิตภัณฑ์อัญมณี
Social sharing
Digiqole ad

ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเรื่องการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ไอเดียและเทคโนโลยีสร้างธุรกิจให้แตกต่างจากธุรกิจเดิม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัดโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2023” ณ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งเป็นเวทีให้กับนักศึกษาได้ใช้ไอเดียและองค์ความรู้มาร่วมบูรณาการในการทำธุรกิจ สำหรับการการแข่งขันทีมชนะเลิศ คือ KRYSTALRIO ประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง นางสาวปุณยาพร ปลื้มฤทัย นางสาวสุกัญญา ชอบมาก สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวญาดา สุรภาพนาวิน นางสาวนภสกรณ์ คำหอมกุล สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง หรือเฟิร์น ตัวแทนกลุ่ม KRYSTALRIO เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจ KRYSTALRIO มาจากไอเดียที่อยากนำวัสดุเหลือใช้กลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งหากย้อนกลับดูตัวเลข ขยะอาหาร (Food Waste) ในปี 2565 ประเทศไทยมีขยะสู่งถึง 17 ล้านตัน และเศษซากทางการเกษตรมีตัวเลขสูงขึ้นเช่นกัน จึงทำให้เกิดแนวคิดการทำอัญมณีแก้วคริสตัล สังเคราะห์จากแกลบและกระดองหมึก ภายใต้ชื่อแบรนด์ KRYSTALRIO จุดเด่นของผลิตภัณฑ์สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ช่วยลดขยะ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งธุรกิจนี้ยังสามารถเป็นผู้ผลิตก้อนอัญมณีสังเคราะห์เพื่อทดแทนแหล่งวัตถุดิบที่เหลือน้อยลงเรื่อย ๆ ในประเทศไทยในการใช้ขึ้นรูปต่อยอดในอุตสาหกรรมอัญมณี ทางทีมยังเห็นร่วมกันว่าธุรกิจดังกล่าวช่วยส่งเสริมทั้งโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy Model สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ร้านอาหารริมทาง รวมไปถึงการจ้างงานช่างเจียระไนซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูง

นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง กล่าวต่อว่า ในส่วนของการทำงานในทีมมีทั้งหมด 5 คน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 2 ส่วน คือ ด้านการวิจัยและการผลิต เพื่อนๆ ที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 3 คนช่วยกันวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพื่อจากคณะบริหารธุรกิจดูแลในส่วนการวิเคราะห์การตลาด และการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งภายในทีมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน รวมถึงมิตรภาพดี ๆ สำหรับการร่วมประกวดครั้งนี้ ได้ใช้ความรู้ทั้งวิชาแก้วและเซรามิก รวมถึงวิชาต่าง ๆ ได้เรียนรู้องค์ประกอบ วิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มาต่อยอดในงาน ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ  นับเป็นประสบการณ์ และได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เป็นความท้าทายความสามารถตัวเองสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ และในอนาคตมีแผนต่อยอดธุรกิจโดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปัจจุบันที่มีแค่สร้อย ให้มีรูปแบบเพิ่มขึ้น เช่น แหวน สร้อยข้อมือ ตุ้มหู เข็มกลัด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเปิดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ โทร 02-665-3777 ต่อ 6726

 

Facebook Comments

Related post