Digiqole ad

สุดปัง! สมาคมสินแร่ฯเผยแพร่คลิปเปิดชุดความรู้-รุกสร้างภาพลักษณ์

 สุดปัง! สมาคมสินแร่ฯเผยแพร่คลิปเปิดชุดความรู้-รุกสร้างภาพลักษณ์
Social sharing

ดร. วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างเปิดเผยว่า ตลอด 2 ปีที่สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างก่อตั้งได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลต่างๆ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่และวัสดุก่อสร้าง ทั้งด้านนโยบายของรัฐ และปัญหาข้อกฏหมาย ที่สำคัญคือกฏหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ล้าสมัย ไม่สามารถตอบโจทย์ ปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ   จึงได้ระดมความคิดเห็นจากมวลสมาชิก ภาคราชการและนักวิชาการ  เพื่อร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ดร.วิจักษ์ กล่าวว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการเหมืองแร่และวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รับรู้และเข้าใจของสาธารณชนเท่าที่ควร   อีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายของสังคม  ติดภาพในอดีตว่าทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน   ขณะที่ในความเป็นจริงนั้นได้ก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในด้านการพัฒนาประเทศ  จึงเห็นว่าสมาคมฯจำเป็นต้องมีบทบาทในการทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม  โดยได้จัดทำคลิป “เหมืองแร่…สาระน่ารู้” จำนวน 12 ตอนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้กิจการเหมืองแร่ที่ถูกต้อง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ประกอบการ

คลิป 12 ตอนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งยูทูป เพจเฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ ประกอบด้วยการให้สัมภาษณ์ของ ผศ. ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, ผศ.ดร. เพชญ์ โภคโชตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี, นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ส่วนคลิปที่สมาคมฯลงทุนถ่ายทำเป็นพิเศษโดยใช้โดรนเก็บภาพประกอบ  คือการทำเหมืองที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ผู้ที่ให้สัมภาษณ์คือ นายธนพิพัฒน์ วิธุชุลีโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และเกษตรกรที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

“มีเรื่องน่ารู้มากมายเกี่ยวกับกิจการเหมืองแร่ในคลิปทั้งหมดนี้ ผมเชื่อว่าสังคมจะเข้าใจและยอมรับว่า กิจการเหมืองแร่ได้ว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน อยู่ร่วมกับชาวบ้านอย่างสันติสุข  เดี๋ยวนี้สังคมเป็นยุคสมัยใหม่แล้ว ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ไม่ดี ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านไม่มีทางอยู่ได้” ดร.วิจักษ์กล่าวในตอนท้าย

อนึ่ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมคลิป “เหมืองแร่…สาระน่ารู้” ได้ทางยูทูบ หรือทางเพจเฟสบุ๊ค  “สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง-สรว” ซึ่งได้ทำการเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

Facebook Comments

Related post