Digiqole ad

“สุข เกิน สิบ” ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว มัดใจนักท่องเที่ยว

 “สุข เกิน สิบ” ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว มัดใจนักท่องเที่ยว
Social sharing
Digiqole ad

กรมการท่องเที่ยว สร้างจุดขายใหม่ ชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบ “สุข เกิน สิบ” กับการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวและต่อยอดโฮมสเตย์และชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้มีมูลค่าพร้อมสร้างรายได้          ด้วย 4 ต้นแบบ Healthy Homestay (โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและการให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ)                 Eco-Friendly Homestay (โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ และที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้ คือ Camping ชุมชน โดยเปิดตัวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยงานเสวนาออนไลน์          เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆชี้ช่องทางความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ  พร้อมแผนประชาสัมพันธ์อัดแน่น   ทั้งทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย หวังให้ภาคบริการตื่นตัวทันรับตลาดท่องเที่ยวชุมชนที่จะฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็ว

กิจกรรม “สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ชุมชนและโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการท่องเที่ยว               เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีรายได้เสริม ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาจุดแข็ง    ของชุมชนให้สอดคล้องกับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่หลักในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของกรมการท่องเที่ยว โดยมี ดารานักแสดงอารมณ์ดี มิค บรมวุฒิ  หิรัญยัษฐิติ         เป็นกระบอกเสียงให้รู้จักมาตรฐานเดิมและจุดขายใหม่ที่ไปพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง

กรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาชุมชนและโฮมสเตย์มาอย่างต่อเนื่อง จนมีคุณภาพได้มาตรฐานและต่อยอด สร้างจุดขายใหม่ให้โดนใจนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสวิธีชุมชน โดยมีชุมชนที่เป็นต้นแบบแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ ดังนี้

  1. Healthy Homestayโฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ หมายถึง โฮมสเตย์        ที่ได้รับมาตรฐานที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม     ในรูปแบบกิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 27 โฮมสเตย์ ให้ผู้รักสุขภาพได้รับความสุขเต็มที่
  2. Eco-Friendly Homestayโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน         ที่มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว มีจำนวน 11 โฮมสเตย์  ที่นักท่องเที่ยวสายรักษ์โลกต้องเทใจให้
  3. โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ หมายถึง โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน นำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับใช้ในการตกแต่งโฮมสเตย์หรือพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ น่าอยู่ และน่าประทับใจ เหมาะสำหรับ ผู้ชื่นชอบชุมชนและที่พักที่นำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน มีจำนวน 4 โฮมสเตย์
  4. Camping ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ได้มาตรฐานที่มีการจัดสรรพื้นที่ ลานกางเต้นท์ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รองรับนักท่องเที่ยว           สายแคมป์ปิ้งได้อย่างเหมาะสมน่าประทับใจจำนวน 6 ชุมชน

นอกจากสื่อวิดีทัศน์ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายในงานเสวนาแล้วกรมการท่องเที่ยว       ยังเตรียมแผนเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่จะสนับสนุนโครงการ สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ครั้งนี้อีกด้วย ได้แก่ วิดีทัศน์รูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยว    ความยาว 3 นาที ที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ภาพยนตร์โฆษณาชุด จำนวน 4 เรื่อง ที่นำเสนอจุดขายใหม่ที่ต่อยอดทั้ง 4 มาตรฐานครบถ้วน เผยแพร่โดยบล้อคเกอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังทางสื่อออนไลน์           ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นแผนงานประชาสัมพันธ์ที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม         กับสถานการณ์ขณะนี้

ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว มองเห็นศักยภาพในการเติบโตทั้งในฝ่ายชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยว          จึงตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนโฮมสเตย์และชุมชน ให้มีจุดขายเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้กำลังดำเนินการพัฒนาสร้างจุดขายชุมชนและสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ ชุมชนมูเตลู เมนูอาหารชุมชนสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ที่พักนักเดินทาง HOME LODGE สตูดิโอชุมชน เพื่อให้เพียงพอและรองรับกับพฤติกรรม           การท่องเที่ยวกระแสใหม่ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  และเชื่อมั่นว่า สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย    กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดิม

Facebook Comments

Related post