Digiqole ad

สืบพุทธพยากรณ์ไงดี 

 สืบพุทธพยากรณ์ไงดี 
Social sharing
Digiqole ad

      พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัย ห้ามภิกษุทำนายไว้หลายประการ สรุปว่าการทำนายเช่นนั้น เป็นดิรัจฉานวิชา เป็นอาชีพคนอื่น ไม่ใช่หน้าที่พระ ขืนทำเป็นอาบัติทุกกฎ

      ในพระไตรปิฎก ปรากฏเรื่องทรงพยากรณ์ด้วยพระองค์เองหลายเรื่อง เช่นในชวนสภสูตร พระองค์ประทับที่นาทิกคาม ทรงพยากรณ์ชาวเมืองต่างๆ เช่นชาวแคว้นกาสี โกศล วัชชีฯ เป็นต้นที่เคยบำรุงพระรัตน์ไตรว่า ไปเกิดในภูมิสวรรค์ชั้นใด แม้ชาวทานิคามพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ จนประชาชนเลื่อมในสร้างบุญกุศลทั่วหน้า

   ครั้งหนึ่ง พระอานนท์เถระทูลถามว่า พระเจ้าพิมพิสารราชาแคว้นมคธ อุปถัมภ์พระพุทธศานามากมาย พระองค์สวรรคตไปเกิดที่ไหน พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่า เกิดในสวรรค์เป็นยักษ์ชื่อชวนสภยักษ์(เทวดา)มีที่ประทับ ณ ธรรมสภาในชั้นดาวดึงส์ ถัดจากท้าวเวสสุวรรณ มีชั้นแถวและศักดิ์เช่นเดียวกัน

      มีพุทธพยากรณ์บรรลือโลก มาเห็นชัดปัจจุบัน คือเรื่องทรงทำนายสุบิน(ฝัน)พระเจ้าปัสเสนทิโกศล16 ข้อ จากมหาสุบินชาดก เทียบเคียงเหตุการณ์ปัจจุบัน ปัญหาชีวิตชาวบ้าน และชีวิตชาววัด ไม่ผิดพลาดแต่ประการใด

        เฉพาะชาววัดปัจจุบัน พบในข้อ11 เป็นเรื่องชาววัดพระเจ้าปัสเสนทิโกศลทูลความฝันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันได้เห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทน์ราคาหลายแสนกหาปณะขายแลกกับเปรียงเน่า(เปรียงน้ำมันที่ได้จากไขข้อวัว)ทรงพยากรณ์ว่า..ในกาลภายหน้า ภิกษุพวกอลัชชีเห็นแก่ปัจจัยจักมีมาก ..ภิกษุทั้งหลายจักนั่งในที่ต่างๆเช่นถนน สี่แยก ประตูวังเป็นต้น แสดงธรรมแลกกับรูปิยะก็เอาธรรมตถาคตแสดงไว้แล้ว มีค่าควรนิพพานไปแสดงแลกปัจจัยสี่ จักเหมือนฝูงชนเอาแก่นจันทน์ราคาตั้งแสน ไปแลกกับเปรียงเน่า ฉะนั้น

  ความข้อนี้ พระเจ้าพระสงฆ์บางส่วน ถูกบีบคั้นจากสังคมไม่น้อย ให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าแสดงธรรม ว่าทำคือธรรมจนต้องสร้างถาวรวัตถุใหญ่โต ด้วยวิธีทำแบบชาววัดตามใจชาวบ้าน เช่นสร้างหลวงพ่อชนิดต่างๆ สร้างเทพพรหมบรรดาล ให้มีเทวาฤทธิ์แก่ชาวบ้าน ผลเสียตกแก่ท่าน เป็นพวกเดรัจฉานวิชา แต่ชุมชนท้องถิ่นรับเงินนักท่องเที่ยวไหลมาวัด พอสุขสบาย พระพอได้รักษาวัด มีตำแหน่งทางสงฆ์กระบิดกระปอย แถมยังถูกด้อยค่าว่า เป็นยศช้างขุนนางพระอีก 

     พระสงฆ์ท่านงามเพราะวินัยแน่นอน ปัญหาว่าเราไม่ให้ท่านเป็นผู้ดิรัจฉานวิชา ด้วยวิธีการอย่างไร ผมเห็นว่าอนุสาสนียปาฏิหาริย์คือคำสอนของพระเจ้าพระสงฆ์ ให้เกิดผลได้ผลดี คือประยุกต์ธรรม และการปฏิบัติธรรม นำเสนอแก่ชุมชน ให้เกิดอัศจรรย์ 

     ในยุคนี้ ครูบาอาจารย์นักปฏิบัติ นักเทศนาทำให้เห็นเป็นต้นแบบมากท่าน อย่างท่านพุทธทาส หลวงพ่อปัญญา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เป็นต้น พระรุ่นใหม่ๆสมควรศึกษา ปรับปรุงเหมาะแก่ชุมชน คงรักษาศีลสงฆ์ดีงามได้

   สอดคล้องกับทำคือธรรมไทยๆดี

Facebook Comments

Related post