Digiqole ad

‘สี จิ้นผิง’ ร่วมงานเสวนา การสร้าง ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ครั้งที่ 3

 ‘สี จิ้นผิง’ ร่วมงานเสวนา การสร้าง ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ครั้งที่ 3

วันที่ 19 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง

Advertisement
 เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานทหารส่วนกลางของจีน ร่วมงานเสวนาการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3 พร้อมกล่าวสุนทรพจน์สำคัญโดยเน้นว่า ต้องยึดมาตรฐานสูง ยั่งยืน และอำนวยประโยชน์แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมาย ส่งเสริมพื้นฐานความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงกัน ขยายช่องทางความร่วมมือใหม่ระหว่างประเทศ ผลักดันการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพให้คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ต้องรับรู้และยึดสถานการณ์ใหม่แห่งการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในภาพรวม ประเด็นยุคสมัยว่าด้วยสันติภาพและการพัฒนาไม่ได้เปลี่ยนแปลง กระแสหลักแห่งโลกาภิวัตน์ไม่ได้เปลี่ยนไป การร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ยังเผชิญโอกาสที่สำคัญ

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนนับร้อยปีกำลังเร่งดำเนินไป ปัญหาระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันและควบคุมโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์อย่างไม่เคยมีมาก่อน

“เราต้องยึดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาควบคู่ไปกับความปลอดภัย ผสมผสานระหว่างภายในและระหว่างประเทศ รับมือความท้าทายอย่างแข็งขัน ตลอดจนรุดไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ”

Advertisement
Facebook Comments

Related post