Digiqole ad

สี จิ้นผิง ย้ำ “ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประเทศจีนส่งเสริมความเท่าเทียม-ความเป็นหนึ่งเดียว”ภายใต้แนวคิด“แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก”

Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งจัดการประชุมภารกิจชาติพันธุ์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดย สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน เข้าร่วมประชุมด้วย โดย สี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาทางด้านชาติพันธุ์ของประเทศจีน โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

1. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดประชุมภารกิจชาติพันธุ์ของประเทศจีน เพราะเป็นงานสำคัญสำหรับการกำหนดหลักการและแนวทางสำหรับนโยบายชาติพันธุ์ของจีน โดยที่ผ่านมา จีนจัดการประชุมนี้ เพียง 5 ครั้ง ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การประชุมครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2557 หรือเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา

2. จีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีจำนวนชาติพันธุ์มากถึง 56 ชนเผ่า โดยมีเขตปกครองตนเอง (ทางชาติพันธุ์) 5 เขต นโยบายสำคัญของจีนจึงมุ่งเน้นผสานความหลากหลายของชาติพันธุ์ให้เป็นหนึ่งเดียวและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของแต่ละชาติพันธุ์ด้วยหลักการของความเสมอภาค ความเป็นหนึ่งเดียว ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การขจัดความยากจนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์

3. หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศจีน คือบางประเทศมองว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประเทศจีนเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ามาขัดขวางเสถียรภาพและการพัฒนาของจีน ด้วยการเข้ามาสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างที่เกิดขึ้นในซินเจียงและทิเบต เกิดการแทรกแซงของชาติตะวันตก และกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติกำลังพยายามเผยแพร่อุดมการณ์ทางศาสนาสุดโต่งเพื่อก่อให้เกิดความรุนแรง ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลจากภายนอกด้วยเหตุข้างต้น สี จิ้นผิง จึงเน้นการสร้างความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธุ์ และสนับสนุนในการรักษาและพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของแต่ละชาติพันธุ์ที่มีมาแต่อดีตให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยไม่มองว่า เป็นสิ่งแตกต่าง

4. สี จิ้นผิง ยังย้ำถึงความสำคัญในการปรับปรุงความทันสมัยด้านการปกครองในกิจการชาติพันธุ์ โดยการบริหารนโยบายระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันในหลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม การปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ขจัดอุดมการณ์ที่เป็นพิษของการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์และลัทธิหัวรุนแรงทางศาสนา และการเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูล:
http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=Artib3GMXdSqRpXPNpWXYsAx210828&fromapp=cctvnews&version=810&allow_comment=1
https://news.cgtn.com/news/2021-08-29/Heightening-the-consciousness-of-a-community-for-the-Chinese-nation-137uwQEVz0Y/index.htmlhttps://news.cgtn.com/news/2021-08-28/Chinese-President-Xi-Jinping-stresses-high-quality-development-136if2nCzba/index.htmlhttp://m.news.cctv.com/2021/08/28/ARTIb3GMXdSqRpXPNpWXYsAx210828.shtml

Facebook Comments

Related post