Digiqole ad

สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ครบรอบ 70 ปี สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งจีน ย้ำความร่วมมือพหุภาคีคือทางออกในยุคโควิด-19

 สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ครบรอบ 70 ปี สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งจีน ย้ำความร่วมมือพหุภาคีคือทางออกในยุคโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์วิดีโอในการฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน และ การประชุมสุดยอดการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระดับโลก (Global Trade and Investment Promotion Summit)

สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่านับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 สภาจีนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ซึ่งตั้งอยู่ในจีนและเผชิญหน้ากันทั่วโลก มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ระหว่างวิสาหกิจจีนและต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ

ประวัติศาสตร์ 70 ปีของสภาจีนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถือเป็นหลักฐานที่สำคัญของการขยายการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องของจีน และยังเป็นเครื่องยืนยันที่สำคัญของการแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาและผลประโยชน์ร่วมกันและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรจากทั่วทุกมุมโลก

สี จิ้นผิง ยังเน้นย้ำว่าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่มีมายาวนานนับศตวรรษมีความเกี่ยวพันกับการแพร่ระบาดโควิด-19 และ โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยโลกได้เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ของความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง วงการธุรกิจในประเทศต่างๆ มีความคาดหวังอย่างแรงกล้าสำหรับการพัฒนาอย่างสันติ การเรียกร้องความเป็นธรรมและความยุติธรรม และการแสวงหาความร่วมมือแบบ Win-Win อย่างเร่งด่วน

สี จิ้นผิง จึงเสนอ 4 ข้อเสนอแนะ ได้แก่
ประการแรก เราต้องร่วมมือกันเอาชนะโรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้คน และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก โดยต้องดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านสาธารณสุขทั่วโลก สร้างแนวป้องกันที่หลากหลายเพื่อต่อต้านการแพร่ระบาด และส่งเสริมการสร้างชุมชนของสุขภาพของมนุษย์

ประการที่สอง ฟื้นฟูการค้าและการลงทุน จำเป็นต้องประสานการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างการประสานงานของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศต่างๆ

จีนตั้งเป้าพัฒนาวาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุม และส่งเสริมเพื่อให้เศรษฐกิจโลกสามารถเริ่มดำเนินการบนเส้นทางการพัฒนาในระยะยาว แข็งแรง และมีเสถียรภาพ

โดยสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีซึ่งมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก รักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้ผลลัพธ์แห่งความร่วมมือใหญ่ขึ้น และทำให้ความสำเร็จในการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทุกประเทศ

ประการที่สาม ยึดมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ร่วมกันเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดกฎเกณฑ์บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และการสร้างฉันทามติ สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ยุติธรรม ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติสำหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยจำเป็นต้องกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านนวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ เสริมสร้างการแบ่งปันความสำเร็จด้านนวัตกรรม และมุ่งมั่นที่จะทำลายอุปสรรคที่จำกัดการเติบโตของนวัตกรรม

ประการที่สี่ ปรับปรุงธรรมาภิบาลโลก เราต้องยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง ฝึกฝนแนวคิดธรรมาภิบาลระดับโลกในการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง มีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกัน ระดมทรัพยากรระดับโลก ตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก และส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก

โดยต้องยึดมั่นในการเจรจาโดยไม่มีการเผชิญหน้า บูรณาการโดยไม่แยกส่วน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีการกีดกันแบ่งฝักฝ่าย และนำการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกด้วยแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมและความยุติธรรม

สีจิ้นผิงเน้นว่าความมุ่งมั่นของจีนในการขยายการเปิดกว้างระดับสูงจะไม่เปลี่ยนแปลง และประตูของจีนจะเปิดกว้างขึ้นต่อไป โดยประเทศจีนจะยังคงสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นตลาด อิงและประเด็นระหว่างประเทศ ดำเนินการตามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาคในระดับสูง และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือคุณภาพสูง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สร้างโอกาสทางการตลาด โอกาสการลงทุน และการเติบโตของชุมชนธุรกิจทั่วโลก

สี จิ้นผิง เรียกร้องขอให้เกิดการร่วมมือกัน ยึดมั่นในสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย ร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่โลกเผชิญอยู่ และก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

แหล่งข้อมูล : https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=8951968929932450125&t=1652877896131&toc_style_id=feeds_default

Facebook Comments

Related post