Digiqole ad

“สินค้ากลุ่มคลายร้อน” ส่งออก ติด TOP 10 อันดับ 1 อาเซียน โตต่อเนื่อง 13% ในไตรมาสแรก สร้างมูลค่าการส่งออก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนความสำเร็จ “มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ” .

 “สินค้ากลุ่มคลายร้อน” ส่งออก ติด TOP 10 อันดับ 1 อาเซียน โตต่อเนื่อง 13% ในไตรมาสแรก สร้างมูลค่าการส่งออก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนความสำเร็จ “มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ” .
Social sharing

Digiqole ad
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง สถิติการส่งออกสินค้าในกลุ่มสินค้าคลายร้อนของไทย ช่วงมกราคม – มีนาคม 2567 ที่ได้ส่งออกไปยังตลาดคู่ค้า FTA ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันจากปีก่อนหน้า มีมูลค่าการส่งออกถึง 1,269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังติดอันดับประเทศผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มคลายร้อน อันดับที่ 1 ในอาเซียน และติด Top 10 ประเทศผู้ส่งออกสูงของโลกในสินค้าหลายทุกรายการ ทั้ง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อันดับ 3 ของโลก ไอศกรีม อันดับ 4 ของโลก และผลไม้กระป๋องและแปรรูป อันดับ 6 ของโลก เป็นผลจากการดำเนินนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ผ่านการผลักดันการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกทั้งประเภทอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง
.
ประเภทของสินค้าในกลุ่มสินค้าคลายร้อนของไทย ที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรก อาทิ
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป มีมูลค่าการส่งออก 199 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 32%
ครีมทาผิวที่รวมถึงครีมกันแดด มีมูลค่าการส่งออก 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 44%
แว่นตากันแดด มีมูลค่าการส่งออก 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 42%
พัดลม มีมูลค่าการส่งออก 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3%
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 809 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6%
.
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยใช้ประโยชน์จากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการผลิตให้เป็นไปตามหลักสากล โดยกลุ่มสินค้าคลายร้อนของไทย ที่ล้วนได้รับประโยชน์จาก FTA ที่ไทยมีกับ 19 คู่ค้า เช่น
– พัดลม ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย เปรู และชิลี
– ไอศกรีม ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 17 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง
– แว่นตากันแดด และครีมกันแดด ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 17 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี และฮ่องกง
– เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 16 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง
– ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 15 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง
.
“ผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญต่อการส่งออกไทย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก โดยรัฐบาลได้เดินหน้าผลักดัน FTA อย่างต่อเนื่องกับหลายประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งออก เพิ่มมูลค่าการค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ตลอดจนส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมนำเสนอสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สายตาชาวโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศ” นายชัย กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post