Digiqole ad

สิทธิประชาชนเดินหน้ามาไกล หยุดแก้กฎหมายถอยหลังลงคลอง! บอร์ดประกันสังคมต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้ประกันตน ]

 สิทธิประชาชนเดินหน้ามาไกล หยุดแก้กฎหมายถอยหลังลงคลอง! บอร์ดประกันสังคมต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้ประกันตน ]
Social sharing

Digiqole ad
📌สส. ก้าวไกล แถลงค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับกระทรวงแรงงาน ชี้ตั้งใจซ่อนเนื้อร้าย ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
📌หวัง ครม. ปกป้องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
.
กรณีกระทรวงแรงงานเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ยกเลิกความใน พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 8 วรรค 3 ที่กำหนดให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน มาจากการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะบรรจุในวาระ ครม. เพื่อพิจารณาเร็วๆ นี้
.
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) ที่รัฐสภา เซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นำทีม สส.ก้าวไกล แถลงข่าวคัดค้าน โดยระบุว่าการเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่นี้ เป็นการ “ซ่อนเนื้อร้าย” ทำลายกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เนื่องจากมีการแก้ไขจากฉบับเดิมหลายมาตรา รวมถึงแก้ไขที่มาของคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้าง หรือ บอร์ดประกันสังคม
.
ในฐานะผู้แทนสัดส่วนผู้ใช้แรงงานและพรรคก้าวไกล จึงขอคัดค้าน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะมีการแก้ไขที่มาของบอร์ดประกันสังคม จากเดิมมาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตนโดยตรง 1 ผู้ประกันตน 1 สิทธิ เปลี่ยนเป็น “หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
.
[ ย้อนคำสั่ง คสช. ล้มบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่มาจากการเลือกตั้งของผู้แทนสหภาพแรงงาน ]
.
ในอดีตการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม มาจากการเลือกตั้งของผู้แทนสหภาพแรงงาน 1 สหภาพแรงงานมี 1 เสียง ไม่ว่าสหภาพแรงงานจะมีสมาชิก 5,000 คน หรือมีสมาชิก 50 คน ก็มี 1 เสียงเท่ากัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องแรงงาน เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพเพียง 1,400 แห่งเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก และผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้น ไม่ได้มีสิทธิมีเสียงใด ทั้งที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน
.
ทำให้ที่ผ่านมาแรงงานจำนวนมากพยายามเสนอให้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ประกันตน คือ 1 ผู้ประกันตน 1 สิทธิ จนเมื่อมีการทำรัฐประหารปี 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 40/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแทนชุดเดิมที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้แทนสหภาพแรงงาน
.
[ ตั้งคำถามการทำงานของสำนักงานประกันสังคม ถอดบทเรียนบ้างหรือไม่ ]
.
เซียเป็นหนึ่งในผู้เรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร่วมกับพี่น้องแรงงาน และเมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. ก็ได้ภิปรายติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ว่าสำนักงานประกันสังคมจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงแบบ 1 ผู้ประกันตน 1 สิทธิ หลังจากชี้แจงในวันดังกล่าวข่าวเรื่องการเลือกตั้งก็หายไปอีก สำนักงานประกันสังคมไม่เคยสื่อสารเรื่องความคืบหน้าใดๆ ให้ผู้ประกันตนรับทราบ
.
เซียไล่เรียงลำดับเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมเริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในต้นเดือนตุลาคม 2566 โดยให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12–31 ตุลาคม 2566 ซึ่งผู้ประกันตนทราบเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมน้อยมาก ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และสุดท้ายมีการจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566
.
หลังการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศผลการอย่างไม่เป็นทางการ ข่าวคราวเกี่ยวกับผู้ชนะเลือกตั้งก็เงียบหายไปอีก จนมีหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ผลกลับปรากฏว่าผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่ 7 ไม่ใช่คนเดิมเหมือนที่ประกาศหลังเลือกตั้ง จึงมีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลการเลือกตั้ง
.
เซียได้ตั้งคำถามต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ที่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอ้างเหตุผลว่าใช้งบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท แต่คนมาใช้สิทธิไม่ถึงล้านคนจากผู้ประกันตน 24 ล้านคน ว่าสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานได้สรุปบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ว่าเกิดจากอะไร
.
❓การประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือไม่
❓การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มีปัญหาจริงไหม
❓หน่วยเลือกตั้งที่ไม่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
.
[ หยุดแก้กฎหมายถอยหลังลงคลอง ]
.
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างไร ควรนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การเลือกตั้งครั้งหน้าดีขึ้นกว่าเดิม แต่กระทรวงแรงงานกลับมาแก้ไขกฎหมายถอยหลังลงคลองเพื่อยกเลิกการเลือกตั้ง
.
“หรือที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ไม่เคยคิดอยากให้มีการเลือกตั้งในรูปแบบ 1 สิทธิ 1 เสียง และมีใครได้ประโยชน์อะไรจากระบบแต่งตั้งหรือไม่ วันนี้เมื่อกฎกติกาเดินหน้ามาไกลแล้ว ไม่ควรที่จะดึงถอยหลังไปอีกเหมือนเดิม”
.
เซียกล่าวว่า วันนี้ตนและพรรคก้าวไกลขอคัดค้านในประเด็นดังกล่าว และหวังว่า ครม. จะร่วมคัดค้าน เพื่อปกป้องกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่มัวหวาดระแวงต่อผลการเลือกตั้ง ถ้าเป็นเช่นนั้น จะไม่ต่างจากรัฐบาลเผด็จการ
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments


Social sharing

Related post