Digiqole ad

สิงห์ เอสเตท จัดกิจกรรม SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน”

 สิงห์ เอสเตท จัดกิจกรรม SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis  “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน”

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถือเป็นโจทย์สำคัญของโลก เป็นข้อสอบที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข ตั้งแต่ระดับผู้นำของประเทศไปจนถึงเด็กๆ ในปัจจุบันปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังทุกๆ ส่วนของโลก

This image has an empty alt attribute; its file name is ผู้บริหารและผู้นำค่าย-1024x512.jpg

ด้วยเหตุนี้ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นดำเนินตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre หรือ EEC) จัดกิจกรรม SeaYouTomorrowCamp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสิงห์ เอสเตท ที่นำพนักงานระดับหัวหน้างาน 15 คน ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่จำนวน 10 คน ร่วมเรียนรู้บนสภาวการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขวิกฤติโลกร้อน

Advertisement
This image has an empty alt attribute; its file name is ศิริธร-ธำรงนาวาสวัสดิ์-683x1024.jpg

น.ส.ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท จัดค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อนขึ้น ตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยไม่เพียงมุ่งเปิดประสบการณ์และโลกทัศน์ให้กับผู้นำในองค์กร และเยาวชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นความสำคัญว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศ และเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก และทำให้เกิดความภูมิใจใน “คุณค่า” ที่สามารถสร้างได้จากตัวเอง และยังสามารถส่งต่อไปถึงคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้อีกด้วย”

กิจกรรมค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน ครั้งนี้ ออกแบบและบริหารจัดการค่ายโดย EEC ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง และมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ค่ายเยาวชนที่มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมทั้ง “อเล็กซ์ เรนเดลล์” นักแสดงหนุ่มผู้มีหัวใจรักธรรมชาติ มาให้ความรู้เชิงลึก เพื่อให้ผู้นำ และเยาวชนที่เข้าร่วมได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า ซึ่งจะแบ่งการจัดกิจกรรมค่ายเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เกาะพีพี ส่วนค่ายที่สองจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 ณ สิงห์ ปาร์ค จ.เชียงราย

This image has an empty alt attribute; its file name is กิจกรรม3-12-1024x683.jpg

โดยในค่ายครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมในเครือ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 วัน ซึ่งในวันแรก ผู้เข้าร่วมทั้ง 25 คนจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดยอเล็กซ์ เรนเดลล์ และอาจารย์บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ที่มาให้ความรู้เบื้องต้นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change โดยในช่วงเช้าเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศและภูมิอากาศ  กระบวนการเกิดก๊าซเรือนกระจกและ Climate Change รวมถึงเรื่องกรีนและบลูคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากนั้นในช่วงบ่ายจึงเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม ก่อนจะออกไปสำรวจพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของคาร์บอนในระบบนิเวศธรรมชาติกับ Climate Change ด้วยการวัดค่าน้ำทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของทรัพยากรสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ และการเก็บตัวอย่างดินในป่าชายเลนเพื่อศึกษากรีนและบลูคาร์บอนในระบบนิเวศ

ส่วนในวันที่ 2 จะเป็นการอบรมเรื่องการสร้างความยั่งยืนท่ามกลางปัญหา Climate Change ผ่านการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เกาะพีพี ในช่วงเช้า เรื่องปัญหาภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ทะเล และทำกิจกรรม Info hunt บน worksheet เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุ์ปลาการ์ตูน รวมทั้งฟังการบรรยายจากวิทยากรเรื่องฉลามและอ่าวมาหยา จากนั้นเดินทางไปสำรวจเส้นทางไปอ่าวโล้ลานะเพื่อเรียนรู้เรื่องปัญหาขยะในทะเล รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเล และเชื่อมโยงเรื่องความยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ รวมถึงสำรวจทรัพยากรทางทะเลที่เกาะไผ่ และวันสุดท้ายจะเป็นการสรุป การนำเสนอกิจกรรมจากผู้ร่วมแคมป์ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้บริหาร และเด็กชุมชน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

This image has an empty alt attribute; its file name is อเล็กซ์-เรนเดลล์-683x1024.jpg

ทางด้านนักแสดงหนุ่มหัวใจสีเขียว อเล็กซ์ เรนเดลล์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง EEC ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรของ SeaYouTomorrowCamp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน” บอกว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมกับสิงห์ เอสเตท ในการจัดกิจกรรมนี้ เพราะเน้นให้ความรู้เชิงลึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์จากป่าและทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ และทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความหมายกับทุกคนที่เข้าร่วมมากขึ้น จนทำให้รู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทะเลและผืนป่าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยครั้งนี้เรามาจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ซึ่งมีพื้นที่ และอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ มีทั้งชายหาด และป่าชายเลนให้ได้ศึกษา ที่สำคัญยังได้เห็นถึงการดูแล และให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงแรมอย่างจริงจัง”

นอกเหนือจากกิจกรรม SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน” สิงห์ เอสเตท ยังดำเนินงานด้านความยั่งยืนในหลายมิติ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับโลก และขยายประโยชน์สู่สังคม รวมทั้งชวนพันธมิตรสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงโครงการ Singha Estate Net Zero ลดขยะที่สร้างภาระให้แหล่งฝังกลบ (landfill) การเตรียมสร้างศูนย์เรียนรู้ทางทะเลที่เกาะสมุย ที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการจับมือกับโครงการวน โดยทีพีบีไอ ร่วมกันจัดการขยะพลาสติกภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งการสนับสนุนเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน” Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival และอีกมากมาย

This image has an empty alt attribute; its file name is กิจกรรม2-20-1024x683.jpg

Advertisement
Facebook Comments

Related post