Digiqole ad

สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ เส้นทางสู่เซน The Road to Zen ชวนเรียนรู้วิถี จิตสงบ ขบปัญญา พิจารณาธรรม

 สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ เส้นทางสู่เซน The Road to Zen  ชวนเรียนรู้วิถี จิตสงบ ขบปัญญา พิจารณาธรรม
Social sharing
Digiqole ad

สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ เส้นทางสู่เซน The Road to Zen ผลงานเขียนโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น)  เรื่องราวการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในญี่ปุ่น เพื่อศึกษาวิถีเซนจากบุคคลสำคัญ จากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม พร้อมแนะแนวทางการเติมพื้นที่ในจิตใจให้เต็ม 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น) “จากประสบการณ์ที่ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะพระธรรมทูตไทย ได้เรียนรู้วิถีเซน จากพระอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เห็นสถานที่ท่องเที่ยว เห็นวัด เห็นวิถีของคนญี่ปุ่นว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ออกตามรอยวิถีเซน 

เซน มีความน่าสนใจที่เอาความเรียบง่ายมาเป็นหลักสำคัญในการอธิบาย คือ ให้อยู่กับสภาวะที่เป็นธรรมชาติ ขบคิดด้วยปัญญา และอยู่กับปัจจุบันขณะ เช่น หากจะอธิบายเรื่องปัญญา เซน จะบอกว่า ณ ตอนนี้ เราอยู่ที่ไหน แล้วลองเอาปัญญาไปพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ว่าเห็นอะไรบ้าง เมื่อเห็นอะไรก็ย้อนกลับมาที่ตัวเอง คือเอาความเรียบง่ายมาเป็นฐานในการอธิบาย

โดยหลักการของพุทธศาสนาเซน มีหลักปฏิบัติอยู่ 3 ข้อใหญ่ ในหนังสือเส้นทางสู่เซนเล่มนี้ ก็ได้บอกไว้ 1.ซาเซน คือ เรื่องของสมาธิ 2.ซันเซน คือ เรื่องของการพิจารณาปัญญา 3.มนโด คือ การถามตอบเพื่อให้เกิดสติ มีปัญญาแบบฉับพลัน อธิบายให้กระชับได้ว่า จิตสงบ ขบปัญญา พิจารณาธรรม 

เพราะฉะนั้นวิถีปฏิบัติของคนทั่วไปที่นับถือเซน เวลาพูดถึงการทำให้จิตสงบ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียว นั่งสมาธิก็เป็นฐานสำคัญ แต่สมาธิแบบเซน คือ การชงชา วาดรูป แต่งบทกวี จัดสวน จัดแจกันดอกไม้ก็ได้ คือการที่อยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีจิตที่สงบ 

สังเกตได้จากวิถีของคนญี่ปุ่น ที่ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความละเมียดละไม เพราะถือว่าการทำสิ่งเหล่านั้น มันไม่เปิดช่องว่าง ให้จิตที่เป็นอกุศลเข้ามา ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการระงับอกุศลหรือสิ่งไม่ดีไม่งามเข้ามาในจิตใจ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิถีความเรียบง่ายแบบนี้ในญี่ปุ่นเสมอ

นอกจากหลัก 3 ประการแล้ว แก่นแท้ของเซน ก็คือ การเข้าถึงความว่าง นิพพานเหมือนกัน นิพพาน ที่หลวงพ่อพุทธทาสอธิบายสั้นๆ ก็คือ ความว่าง เหมือนแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ การปล่อยวาง ไม่ยึดติด ไม่ถือมั่น กับสิ่งเหล่านั้น 

หนังสือเส้นทางสู่เซน เล่มนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอนใหญ่ ตอนที่ 1 เป็นช่วงของการเรียนรู้กับหลวงพ่อที่ญี่ปุ่น เรียนรู้กับโยม เรียนรู้กับสิ่งที่เราไปพบเห็นในเบื้องต้น ทำให้รู้ว่า ทำไมคนญี่ปุ่น ถึงมีความซื่อสัตย์ มีความสงบ มีความสะอาด เรื่องทุจริตคอร์รัปชันน้อยมาก ก็เกิดความประทับใจ ถือเป็นช่วงของการเรียนรู้ว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังตรงนั้น ถ้าคนอ่านตอนแรกๆ ก็จะเห็นว่า ที่เป็นแบบนี้เพราะแบบนี้

ตอนที่ 2 จะเป็นเรื่องของการตามรอยว่า วิถีเซน ที่ครูอาจารย์ พระเถระ หรือคนในอดีตทั้งหลาย ได้วางวิถีแบบเซน วิถีปฏิบัติให้กับลูกหลานคนญี่ปุ่นเป็นคนซื่อสัตย์ มีความจริงใจ ความตั้งใจแบบในปัจจุบัน มันเป็นเพราะอะไร

และสุดท้ายก็จะพบว่า จิตวิญญาณแห่งเซนมีอยู่ในชีวิตประจำวัน คนญี่ปุ่นหรือคนที่สนใจพุทธศาสนาเซน เป็นชาวนาก็ภูมิใจกับสิ่งที่เป็นชาวนา ซามูไรก็ภูมิใจกับที่เป็นซามูไร ภูมิใจกับสิ่งที่เขาเป็นทุกอย่าง 

แล้วมองลึกที่สุดก็คือมองถึงความเป็นจริงของชีวิต นับตั้งแต่ชีวิตเราเองไม่มีความสมบูรณ์ ชีวิตเราเองมีความเรียบง่าย แม้กระทั่งมองเรื่องความตายว่า ความตายนั้นเบากว่าขนนก 

หนังสือเรื่องนี้ต้องการจะสอนให้เราได้ปล่อยวางอะไรบางอย่างที่เรายึดถือหนักมากจนเป็นความทุกข์ แล้วเมื่อเราได้ปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไป วางลงไป มันเปิดพื้นที่โล่ง เปิดพื้นที่ภายในจิตใจของเรา ความว่างจะก่อให้เกิดความเติมเต็มของความเป็นพุทธะ หนังสือเล่มนี้จะอธิบายในหลักการเหล่านี้

หนังสือ เส้นทางสู่เซน The Road to Zen จึงถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์จริง ด้วยภาษาวรรณกรรม ภาษานักเขียน เพื่อสื่อถึงอารมณ์และบรรยากาศในขณะที่ตามรอยวิถีเซนในสถานที่ต่างๆ เป็น กึ่งท่องเที่ยว กึ่งธรรมะ กึ่งประสบการณ์จริง โดยเฉพาะตอนที่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องวิถีเซนจากหลวงพ่อโยริโน ที่โยโกฮาม่า ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน อ่านแล้วรู้สึกว่าได้อะไรบางอย่างไป ดังนั้นอยากให้ลองอ่านดูว่าเราจะเติมเต็มพื้นที่บางส่วนที่เราขาดหายไปได้อย่างไร บางอย่างสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่เห็น แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ ก็มีความสุขใจกับสิ่งที่ได้ทำตรงนั้นแล้ว เล่มนี้จะบอกเรื่องนั้นจริงๆ”

ในยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอน ชวนอ่อนไหว หนังสือ เส้นทางสู่เซน The Road to Zen จึงเหมาะที่สุดกับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้และเติบโต ผู้ที่กำลังค้นหาคำตอบบางอย่างให้กับชีวิต ต้องการขัดเกลาจิตใจให้เป็นอิสระ และต้องการเพิ่มเติมมุมมองในการใช้ชีวิต 

หนังสือ เส้นทางสู่เซน The Road to Zen ผลงานโดยพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น) พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำนวน 318 หน้า มีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาเล่มละ 250 บาท หรือสั่งซื้อได้ที่ www.wishbookmaker.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2418-2885, 063-246-5635

Facebook Comments

Related post