Digiqole ad

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙

 สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙
Social sharing
Digiqole ad

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ หรือสนามม้านางเลิ้งเดิม ในพื้นที่ ๒๙๗ ไร่

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ

จุดสำคัญคือ พระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ สระน้ำเลข ๙ สะพานเลข ๙ สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะบากง ในแนวคิด “น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที” และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำ เกษตรทฤษฏีใหม่ บ่อปลานิล กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝายชะลอน้ำ พลังงานทดแทนจาก Floating Solar Cell อีกทั้งยังจะเป็นพื้นที่ “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยเชื่อมคลองผดุงกรุงเกษม กับ คลองเปรมประชากร คลองสามเสน อีกด้วย

สวนสาธารณะ ปอดแห่งใหม่แห่งนี้ จะเป็นสวนป่ากลางเมือง ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยจะมีต้นไม้ใหญ่ ๔,๕๐๐ ต้น ตกแต่งด้วยพืชนานาชนิด เช่น ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นไม้หายาก ต้นไม้โตเร็ว ให้คล้ายคลึงป่าธรรมชาติ และยังมีการปลูกพืชกรองฝุ่น และปลูกพืชบำบัดน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมี สนามเด็กเล่น ลานกีฬากลางแจ้ง ลานริมน้ำ ท่าเรือ ทางปั่นจักรยาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องน้ำ ที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนพิการ โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการภายในปี ๒๕๖๗

ที่มา : สำนักพระราชวัง https://www.royaloffice.th/2021/11/17/อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

Facebook Comments

Related post