Digiqole ad

สำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา

 สำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์กิจกรรมไมซ์ไหมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์แหล่งธรณีวิทยาทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่โดดเด่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการการตลาดต่อยอดพัฒนาเครือข่ายและการสร้างความแข็งแกร่งด้านการรับรู้ ผ่านการประชาสัมพันธ์ภายใต้อีสานไมซ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และความพร้อมในการจัดกิจกรรมไมซ์ของเมืองไมซ์ชิตี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน สมาคมผู้จัดงานไมซ์ และสื่อต่างๆ ให้เกิดการกระตุ้นการตัดสินใจในการเลือกเส้นทาง และสถานที่ของการจัดกิจกรรมไมซ์ให้กับองค์กร สสปน.

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมFamiliarization trip ได้รับการต้อนรับจาก นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เกียรติต้อนรับคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานโคราชจีโอพาร์ค (Korat Geopark)

การดำเนินกิจกรรม Familiarization trip ศึกษาเส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา แหล่งอารยธรรมมรดกโลกมรดกชาติ โดยกำหนดการเดินทางในครั้งนี้ด้วยการจัดทริปการเดินทางจำนวน 3 วัน เพื่อศึกษาเส้นทาง Korat Geopark Routing ดังนี้

กิจกรรมวันแรก : ย้อนรอยความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเมืองโคราช เริ่มด้วยการศึกษาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา , พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสูงเนินตั้งอยู่ที่โรงเรียนสูงเนิน , สถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟเก่าแก่ยุคแรกเริ่มทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทย , เยี่ยมชมเรือนโคราช , สักการะอนุเสาวรีย์สุรนารี(ย่าโม)

 

กิจกรรมวันที่สอง : ศึกษาเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค มรดกโลกมรดกชาติ เพื่อเรียนรู้ศึกษาความหมายของโคราชจีโอพาร์ค เยี่ยมชมสำนักงานโคราชจีโอพาร์ค , พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินตามรอยหาทรัพย์สมบัติแห่งโคราชจีโอพาร์ค ชมแหล่งขุดค้นไม้กลายเป็นหิน , เยี่ยมชมชุมชนบ้านใหม่ สัมผัสเรียนรู้วิถีท้องถิ่นชุมชน  , ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ , ชมความงดงามของต้นไทรที่ไทรงาม ตลาดลานไทร , ชมซากเรือโบราณ , สะพานดำแห่งบ้านท่าช้าง เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์

Advertisement

 

กิจกรรมวันที่สาม : ตามรอย Geopark แหล่งอารยธรรมทรงคุณค่า Korat MICE City เส้นทางโคราชเควสต้า อัศจรรย์แห่งอารยธรรมกับธรรมะ เยี่ยมชมร้านบุดดา จิบกาแฟพร้อมชมผลงานศิลปะ เรียนรู้ความสำคัญของเขาเควสต้าในส่วนของโคราชจีโอพาร์ค สัมผัสความงดงามของเขาเควสต้าที่อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง กิจกรรมขี่จักรยานหรือนั่งรถไฟฟ้า , เดินทางไปตามเส้นทางจุดชมวิวผายายเที่ยง กิจกรรมปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊กด้วยลูกเมล็ดพันธุ์ พักจิบกาแฟออร์แกนิค กาแฟดิฟจากวัสดุธรรมชาติ , เยี่ยมชมสำนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ เพื่อศึกษาเรียนรู้สวนหินเควสต้า

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณธนกฤต ค้ากำไร เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้เดินทางอย่างดียิ่ง ตลอดจนด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโคราชจีโอพาร์ค (Korat Geopark) ด้วยมิตรภาพความประทับใจและอบอุ่น ตลอดทริปการเดินทางในครั้งนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสนุกสนานอย่างครบรส

นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท พอลล่าแอนด์โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด PAULA & CO DMC (THAILAND) COMPANY LIMITED  ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากสำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ด้านการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 3 วัน จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ผู้สนใจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค (Korat Geopark) สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-247389 หรือ Email: khoratgeopark@gmail.com

www.khoratgeopark.com

Khorat Geopark Fanpage: https://www.facebook.com/KhoratGeopark/

Khorat Geopark Official: https://www.youtube.com/Khorat Geopark Official

Khorat Geopark Line : เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

เกี่ยวกับอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์ค (Khorat Geopark) 

คำว่า อุทยานธรณี (Geopark)  มุ่งเน้นแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรณีแบบยั่งยืน อันจะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากมรดกทางธรณีในท้องถิ่น ทั้งในรูปงานอาชีพบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร หัตกรรมของท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ รวมทั้งงานอาชีพใหม่ ที่เกิดจากการลงทุนในโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) มีนโยบาย ที่จะอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติ และ/หรือแหล่งธรรมชาติอื่นหรือวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติ อีกทั้งมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สำคัญ ยังเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีโปรแกรมการอนุรักษ์และริเริ่มขององค์การยูเนสโกอยู่แล้วถึง 2 โปรแกรม คือ 1) มรดกโลก (World Heritage) ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2) มนุษย์และชีวมณฑล (Man & Biosphere) พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช สำหรับโปรแกรมที่ 3) จีโอพาร์คโลกยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) นั้น มีคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก ซึ่งเคยมาตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2558 เห็นว่าพื้นที่ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการจัดตั้งเป็นจีโอพาร์คโลกได้ในอนาคต ทางจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ประกาศให้เป็นจีโอพาร์คระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับการจัดตั้งจีโอพาร์ค การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตต่อไป

ความหมายของ “โคราชจีโอพาร์ค” หมายถึง “พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี

ความโดดเด่นของอุทยานธรณีโคราชจีโอพาร์คประกอบไปด้วย

1. ลักษณะภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้
“เควสตาโคราช (Khorat Cuesta)” เป็นชื่อเควสตาบริเวณขอบและใกล้ขอบที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ของหินทรายหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูพานที่ต้านทานมากกว่าหินโผล่ของหมวดหินอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดเป็นเควสตาหรือเขารูปอีโต้ 2 แนวคู่ขนานกัน (Double Cuesta) จำนวนมากกว่า 20 เขา ในพื้นที่ จีโอพาร์ค โดยมีความสูงอยู่ในช่วง 400-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น เขายายเที่ยง เขาขนานจิต เขากระโดน เขาสะเดา เขาซับประดู่ เขาปืนแตก เขาเขียว เขาสามสิบส่าง เป็นต้น และอยู่ในเขต อำเภอสีคิ้ว กับอำเภอสูงเนิน เขาเหล่านี้เกิดจากลำตะคองและสาขาไหลตัดผ่านหรือเซาะกร่อน น้ำตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียวไปทับถมในที่ราบหรือที่ราบลุ่มจนถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงทำให้เกิดภูมิประเทศ เขาสลับหุบเขาเป็นแนวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณด้านตะวันตกสุด ซึ่งบางส่วน เกิดเป็นช่องเขาน้ำกัด (Water Gap) เช่น บริเวณลำตะคองระหว่างเขายายเที่ยงและเขาเขื่อนลั่น กับเขา ขนานจิตและเขาเตียน ทำให้สามารถสร้างเขื่อนล าตะคองได้ ส่วนบริเวณที่ถัดออกมาทางด้านตะวันออก ลำตะคองและสาขาไหลกัดเซาะพื้นที่มาก่อนหรือนานกว่า จึงเกิดภูมิประเทศเป็นเขาโดด ในพื้นที่ราบลูกคลื่นลอน ลาด โดยกระจายตัวเป็นแนวเขาโดดคู่ขนานกับแนวแรกที่กล่าวแล้ว คือ แนวเขาโดดเขาผาแดง – เขาพริก – เขาเขียว

2. ซากดึกดำบรรพ์
สิ่งที่เป็นความพิเศษเฉพาะพื้นที่ (Unique) ในทางธรณีวิทยา คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุค จำนวนมากและหลากหลายชนิดในชั้นหินกรวดมนปนปูนที่แทรกสลับชั้นอยู่กับหินทราย ในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา กับฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์ร่วมยุค รวมทั้งไม้กลายเป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนร่วน กรวดทราย ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามทะเลสอ จนอาจกล่าวได้ว่า เมือง โคราช คือ มหานครแห่งบรรพชีวินของโลก หรือเวิร์ลพาลีออนโตโปลิส (World Paleontopolis)

 1) แหล่งไดโนเสาร์ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนนับพันชิ้น ฟันไดโนเสาร์มากกว่า 200 ชิ้น และพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกแล้ว 3 สกุล มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Ratchasimasaurus suranareae) สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) และ สิรินธรน่า โคราชเอนซิส (Sirindhorna khoratensis) พบจระเข้สายพันธุ์ใหม่ของโลก โคราโตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus jintasakuli) เต่าพันธุ์ใหม่ของโลกชนิด คิซิลคูเมมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis) รวมทั้ง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อที่คาดว่ามีความยาวมากกว่า 10 เมตร ในจำพวก “คาร์คาโรดอนโตซอร์” (Carcharodontosaur)

2) แหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน พบกระจายทั้งบนผิวดินและใต้ดินในทุกอำเภอของอุทยานธรณี ด้วยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความหลากหลายชนิดและรูปแบบการพบในปริมาณที่มาก และพบเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกหลายชนิดทำให้จังหวัดนครราชสีมาและหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีขึ้นในอำเภอเมืองนครราชสีมา และนับเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่แห่งแรกของเอเชียและเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก

3) แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูล เป็นแหล่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองนครราชสีมา ในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลำตะคองกับแม่น้ำมูลที่เป็นสายหลักของภาคอีสาน รวมทั้งในลุ่มน้ำลำเชียงไกรอีกสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล โดยพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 0.01 ล้านปีก่อน คือพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก (ร้อยละ 18) ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium) ช้างงาเสียมโปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ช้างงาจอบใหญ่ไดโนธีเรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน (Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) แหล่งพบเป็นบ่อทรายริมแม่น้ำมูลในตำบลท่าช้าง และพบร่วมกับสัตว์อื่น ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ อุรังอุตังโคราช (Khoratpithecus piriyai) บรรพบุรุษฮิปโปโบราณ คือ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส (Merycopotamus thachangensis) แรดโคราชไร้นอ (Aceratherium porpani) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้วฮิปปาเรียน ฮิปโปโบราณ ชาลิโคแธร์ เสือเขี้ยวดาบ หมูป่า กวางเขาเกลียว วัวควาย จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ำ หอยกาบ ฯลฯ โดยคาดว่าแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่าช้าง ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีน-ไพลโอซีน-ไพลสโตซีน มีความสำคัญเทียบเท่าแหล่งมรดกโลกเมสเซล (Messel)  ซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสมัยอีโอซีน (57 – 36 ล้านปีก่อน) ของประเทศเยอรมนี ส่วนในพื้นที่ราบทางตอนเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมา พบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยไพลโตซีนตอนปลาย หลากหลายชนิดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด เช่น ไฮยีน่า ช้างสเตโกดอน ช้างเอลิฟาส กวางดาว กูปรี ลิงแม็คแคก หมาใน เลียงผาใต้ แรดชวา แรดอินเดีย เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล : https://www.geopark-thailand.org

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post