Digiqole ad

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน จัดเทศกาลงานแฟร์ส่งท้ายปี “กระทุ่มแบน TRADE FAIR 64”

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน  จัดเทศกาลงานแฟร์ส่งท้ายปี “กระทุ่มแบน TRADE FAIR 64”
Social sharing
Digiqole ad

เชิญร่วมงาน “กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64” ที่สุดกับเทศกาลงานแฟร์ส่งท้ายปี อะไรที่ว่าดี อะไรที่ว่าเด็ดจัดเต็ม 2-6 พฤศจิกายน 65 บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวการจัดงานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณริมถนนพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม SME สมุทรสาคร (สมาพันธ์ SME ไทย) ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เกษตรกรชาวสวน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า อำเภอกระทุ่มแบน มีเนื้อที่ประมาณ 128.75 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก

นายบรรพต จันทรวงษ์ ได้กล่าวว่าอีกว่า อำเภอกระทุ่มแบน เป็น พื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก ดังคำขวัญของอำเภอกระทุ่มแบนที่ว่า “ท่าจีนไหลผ่าน โรงงานมากมี ของดี เบญจรงค์ ดงกล้วยไม้งาม” แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายที่ไม่สมดุลกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร ประมงแปรรูป การบริการให้ได้มาตรฐานสากล ทางอำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดทำโครงการกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 ขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การเปิดเมืองเพื่อฟื้นคืนความเป็นดินแดนแห่งโรงงานมากมีและของดีมากมายให้กลับคืนมาอีกครั้ง

วัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ ในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในภาคอุตสาหกรรม ภาควิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เกษตรกรชาวสวนพืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากสินค้าภายในงานที่ลดราคาในช่วงปลายปี และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้า จึงได้ บูรณาการกับอำเภอกระทุ่มแบนขอรับงบประมาณจากจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการจัดงาน “กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64” เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และพื้นที่อื่นในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีชื่อเสียง ของอำเภอกระทุ่มแบนและจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จัก ให้กับจังหวัดใกล้เคียง และผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน

นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงาน “กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64” ณ บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2565เวลา 10.00 – 24.00 น. การออกร้านของภาคอุตสาหกรรมภาควิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าOTOP เกษตรกรชาวสวนพืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ สินค้าอุตสาหกรรมในราคาโรงงาน สินค้าราคาถูกโละสต๊อกปลายปีจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 150 คูหากิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น คอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น วันที่ 2 พฤศจิกายน พบกับ ตรี ชัยณรงค์, วันที่ 3 พฤศจิกายน พบกับ ดอกแค ท็อปไลน์, วันที่ 4 พฤศจิกายน พบกับ เบนซ์ AF, วันที่ 5 พฤศจิกายน พบกับ เจน ซุปเปอร์วาเลนไทน์ และ วันที่ 6 พฤศจิกายน พบกับ เต๋า ภูศิลป์ กิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก ให้ผู้เข้าชมงานสามารถซื้อสินค้าภายในงานได้ในราคาพิเศษ, กิจกรรมแจกนักช้อป ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกบนเวที และรับของรางวัลประจำวัน และกิจกรรมช้อปแหลกแจกเลย ให้ผู้ซื้อสินค้าได้ลุ้นรางวัลอีกมากมายภายในงาน

Facebook Comments

Related post