Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

 สำนักงานประกันสังคม จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
Social sharing
Digiqole ad
สำนักงานประกันสังคม จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อคัดสรรตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ
.
พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพี่น้องผู้ประกันตน ส่งเสริมการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งมาจากผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผ่านทาง www.sso.go.th หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
.
สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โทรศัพท์ 02-956-2222
.
หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post