Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน ม. 33 และ39 เปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา

 สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน ม. 33 และ39 เปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทกแห่งทั่วประเทศยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์(สปส. 9-02)
  2. เว็บไซต์www.sso.go.th
  3. แอปพลิเคชันSSO Connect
  4. Line official ssoเพิ่มเพื่อน @ssothai

(กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)

สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ผู้ประกันตนประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม จะแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือหรือ SMS

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่เว็บไซต์  www.sso.go.th / แอปพลิเคชัน SSO Connect / Add Line @ssothai / สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ / เครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย /สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

** ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้

** กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพhttps://youtu.be/8mlIFI6dB9k

Facebook Comments

Related post