Digiqole ad

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.)  ทั้งนี้ หากพบว่าผู้สมัครฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้อำนวยการการเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วน 1444

Facebook Comments


Social sharing

Related post