Digiqole ad

สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ

 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ
Social sharing
Digiqole ad
จากกรณีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 จากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อเวลา 15.00 น. พบว่า มีมูลหนี้รวม 9,141.260 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 135,101 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 114,559 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 20,542 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 102,153 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สงขลา นครราชสีมา และ สุรินทร์ ตามลำดับ
.
สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 15,005 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 8,470 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,533.276 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 899.495 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 633.781 ล้านบาท โดยจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,037 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 183 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 236.102 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 13.702 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 222.400 ล้านบาท
.
นอกจากการรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว กระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ‘ตลาดนัดแก้หนี้’ อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
.
พี่น้องประชาชนยังสามารถลงทะเบียนหนี้นอกระบบได้ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post