Digiqole ad

สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รายงานผลการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รายงานผลการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ
Social sharing
Digiqole ad
จากนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ที่ให้ประชาชนมาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 84 วันแล้วนั้น สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียนพบว่า
– ประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้ 146,121 ราย
– มูลหนี้รวม 10,544.823 ล้านบาท
– ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 121,483 ราย
– ลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,638 ราย
– รวมจำนวนเจ้าหนี้ 117,329 ราย
พื้นที่หรือจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,198 ราย เจ้าหนี้ 8,463 ราย มูลหนี้ 941.793 ล้านบาท
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,899 ราย เจ้าหนี้ 5,606 ราย มูลหนี้ 404.516 ล้านบาท
3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,396 ราย เจ้าหนี้ 4,392 ราย มูลหนี้ 356.712 ล้านบาท
4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,075 ราย เจ้าหนี้ 4,197 ราย มูลหนี้ 442.666 ล้านบาท
5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,030 ราย เจ้าหนี้ 2,957 ราย มูลหนี้ 374.360 ล้านบาท
.
สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า
– ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 26,406 ราย
– ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16,596 ราย
– มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,397.754 ล้านบาท
– หลังการไกล่เกลี่ย 1,652.864 ล้านบาท
– มูลหนี้ลดลง 744.890 ล้านบาท
.
จังหวัดที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์
– มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,305 ราย
– ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 452 ราย
– มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 279.265 ล้านบาท
– หลังการไกล่เกลี่ย 46.463 ล้านบาท
– มูลหนี้ลดลง 232.801 ล้านบาท
.
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ดำเนินคดีไปแล้ว 285 คดี ใน 38 จังหวัด
.
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน เป็นเหมือน “One Stop Service” ในการแก้หนี้นอกระบบแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่งประชาชนที่มาลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ ภาครัฐจะได้ทำการให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว
.
ขณะนี้ การเปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ยังเหลือเวลาอีก 7 วันสุดท้าย ที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบสามารถเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post