Digiqole ad

สารคดี “SOME ONE” หนึ่งในหลาย ตอน คนธรรมดาที่แสนพิเศษ

 สารคดี “SOME ONE” หนึ่งในหลาย ตอน คนธรรมดาที่แสนพิเศษ
Social sharing

Digiqole ad

การเคารพสิทธิ์ของเด็ก คือการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก แต่ถ้าบ้านไหนมุ่งเน้นให้ลูกหลานเรียนหนักขึ้นทุกวิถีทาง เพียงเพราะให้ได้ผลการเรียนที่ดี มีคะแนนสูงๆ ซึ่งนั่นอาจเป็นการละเลยความต้องการของเด็ก และพลอยทำให้ไม่สามารถค้นพบความถนัดของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย


พัฒนาการและผลการเรียนของเด็ก เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวให้ความใส่ใจ แต่ความคาดหวังของพ่อแม่อาจทำให้ลูก ๆ ขาดความสุขในชีวิต หรือปิดกั้นการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เพราะความสามารถของแต่ละคน ไม่ได้มีเพียงด้านที่วัดออกมาเป็นคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว

ถ้าเราอยากจะค้นหาความเก่ง หรือความถนัดของลูก ๆ ต้องใจกว้างและเปิดใจ ยอมรับในความสามารถ อย่าเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น และเปิดโอกาสให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามทฤษฎีพหุปัญญา มองเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อน และหลากหลายความความโดดเด่นในแต่ละด้านที่ไม่เท่ากัน เช่น เด็กบางคนอาจจะร้องเพลงเก่ง เตะฟุตบอลเก่ง หรือวาดภาพสวย

ครอบครัวที่เปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้มีประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน เด็กจะค้นพบว่าเขาถนัดอะไร มีความสุขกับสิ่งไหน โรงเรียนเองก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่เปิดมุมมองและขยายโอกาสให้เด็กๆ ได้เห็นโลกกว้าง และนำให้เข้าไปหาประสบการณ์นั้นๆ

ถ้าเด็กได้เรียนตามความถนัด และความสนใจของตัวเองแล้ว องค์ความรู้ต่างๆ จะไม่สิ้นสุด แต่จะต่อยอดให้สามารถค้นหาองค์ความรู้ของเขาไปเรื่อยๆ จนเป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่อาชีพที่เขาต้องการได้อย่างมีความสุขในอนาคต

เด็กในบ้านแต่ละหลังอาจดูเป็นเด็กธรรมดาๆ แต่ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจถึงความแตกต่าง ปล่อยให้เขาเดินทางในสายที่ถนัด แม้บางครั้งจะล้มลุกคลุกคลานบ้าง ก็คอยเป็นกำลังใจ และสนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติ เชื่อว่าลูกของคุณก็ไม่ด้อยกว่าใครแน่

ติดตามสารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน คนธรรมดาที่แสนพิเศษ ได้ทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย

 

 

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post