Digiqole ad

“สายธารธรรม”หลั่งไหลนำน้ำใจไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม สกลนคร

 “สายธารธรรม”หลั่งไหลนำน้ำใจไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม สกลนคร
Advertisement
Advertisement

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ประธานคณะสงฆ์วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร มอบหมายให้พระอาจารย์คำสอน ปัญญาวุฒิโท เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่พร้อมด้วยคณะสงฆ์และศิษย์ยานุศิษย์วัดป่าหนองไผ่ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจบริการพี่น้องประชาชน จำนวน1 คัน มูลค่า 1,500,000 บาทมอบเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์จำนวน40เครื่องฯลฯไปร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม สกลนคร เพื่อบรรเทาความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

“การอยู่ร่วมกันต้องมีน้ำจิตน้ำใจมีก็ต้องแบ่งปันกันไป เอื้อเฟื้อเจือจุนเผื่อแผ่สงเคราะห์กันไปให้ทั่วถึงการอยู่ร่วมกันของเราจะร่มเย็นเป็นที่สุด”
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/K5eSd

Related post