Digiqole ad

‘สาธร’ EdTech พันล้าน ธุรกิจสร้างการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด

 ‘สาธร’ EdTech พันล้าน ธุรกิจสร้างการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
Social sharing
Digiqole ad

เริ่มต้นพาดหัวข่าว “EdTechหลายคนอาจจะรู้สึก งง! ว่าคืออะไร แล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจได้อย่างไร หรือแม้แต่จะเป็นธุรกิจที่สร้างคนให้เก่งขึ้นได้อย่างไร นี่เป็นคำถามที่หลายคนรู้สึกและอยากรู้คำตอบอย่างมากในเวลานี้

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “EdTech” กัน โดยคำนี้เรียกเต็มๆ ว่า Educational Technology ซึ่งก็คือ เทคโลยีทางด้านการศึกษา หรือ วิถีของการคิดค้น ออกแบบ และสรรค์สร้างเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่จะมาช่วยให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ ได้มากขึ้น ซึ่งสาธร อุพันวันหรือที่น้อง ๆ ในแวดวงการศึกษารู้จักกันในชื่อพี่เต๋อประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) บอกว่า ธุรกิจของกลุ่มเลิร์น คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินงานมาแล้ว 16 ปีเรามีจุดเริ่มต้น และแพชชั่นของพวกเราเอง โดยมีเป้าหมาย และความเชื่อเดียวกันว่า ….การเรียนรู้ช่วยทำให้ชีวิตคนดีขึ้นซึ่นนั่นก็ทำให้เราก่อตั้ง เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ขึ้นมา 

EdTech คืออะไร 

ซีอีโอ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น เล่าด้วยว่า พันธกิจหลักของ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น คือการสร้าง Edtech หรือ เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน ที่ผ่านมานับได้ว่าเราสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กร EdTech อันดับหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมเราสนับสนุนให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จนกลายเป็น Lifelong Learning EdTech EdTech Ecosystem หรือ อีโคซิสเต็ม ที่สนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมกับการตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย และครอบคลุมทุกกคลุ่มคน ไม่ใช่เฉพาะแค่นักเรียน หรือ ในสถานศึกษาเท่านั้น เพราะเราชื่อว่า มนุษย์ต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาตลอดชีวิต 

ธุรกิจเพื่อการศึกษา

ปัจจุบัน เลิร์น คอร์ปอเรชั่น มีธุรกิจอยู่ด้วยกันถึง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย “Out-School” หรือธุรกิจสอนพิเศษและแนะแนวการศึกษา ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้แก่ OnDemand และ Ignite by OnDemand เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีธุรกิจที่เป็น “Chain School” หรือ ธุรกิจบริหารโรงเรียนเอกชนในส่วนนี้ เป็นธุรกิจบริหารและดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ LSP (LEARN Satit Pattana) อยู่ภายใต้การบริหารงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและคอร์สเรียนคุณภาพจาก เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ควบคู่กับแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคลที่ตรงประเด็นเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge International ทำให้โรงเรียนฯ สามารถเพิ่มจำนวนนักเรียน จากหลักตัวเลข 100 คน เป็น 900 คน ในระยะเวลา 3 ปี 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจกลุ่ม Professional & Skills หรือ กลุ่มพัฒนาทักษะการทำงานแห่งโลกอนาคตและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ คือธุรกิจที่มุ่งพัฒนาทักษะใหม่แห่งอนาคตให้กับวัยทำงาน หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะตัวเองให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก และ กลุ่มที่เป็นธุรกิจ “In-School” หรือธุรกิจผลิตสื่อและเนื้อหาสนับสนุนการสอนในโรงเรียนวันนี้ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ได้เน้นย้ำเรื่องแก่นสำคัญของ EdTech ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ที่จะมาตอบสนองความต้องการขององค์กร ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับ ด้านการเรียนรู้ ที่เรามีทีม Learning Design Technology หรือ ทีมออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่วัดความสำเร็จผู้เรียน และปรับการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด ตลอดจนสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ส่วนด้านสุดท้าย คือเทคโนโลยีที่เราเริ่มจากการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างละเอียด ก่อนออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาในระบบ หรือผู้ให้บริการคอนเทนต์ เพราะแพลตฟอร์มที่ดีควรจะมอบประสบการณ์พร้อมการเรียนรู้ที่ดีควบคู่กับการวัดผลเชิงคุณภาพอีกด้วย 

เป้าหมายสำคัญ

ซีอีโอ กล่าวถึงเหตุผลที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ด้านนี้ ด้ยว่า เพราะบริษัทฯ มีเป้าหมายด้าน Social Impact หรือการสร้างผลลัพธ์เพื่อสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และพัฒนาสังคมในวงกว้างด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่เรามี โดยปัจจุบัน 4 กลุ่มธุรกิจของเรา สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม 77 จังหวัด คิดเป็น 500 องค์กร และ 500 โรงเรียน หรือกว่า 2.5 ล้านคน

กระนั้นก็ตาม เมื่อเล่าถึงมุมมองธุรกิจ EdTech ซีอีโอ กล่าวว่า อาจจะยังเป็นธุรกิจใหม่สำหรับประเทศไทยแต่ในความเป็นจริง ตลาด EdTech และตลาดดาต้าของกลุ่มของเด็กและผู้ใหญ่กำลังเป็นที่ต้องการค่อนข้างมาก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตถึง 3-4 เท่าตัว มีมูลค่าธุรกิจรวมกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น มองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปได้อีกมากคาดว่า ในปีหน้ายอดขายของเราจะมีโอกาสเติบโตขึ้น 20% ท่ามกลางการตอบรับจากลูกค้า คุณครู รวมถึงนักเรียน ตลอดจนความรู้สึกของบุคลากรของเราเอง ที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของบริษัท ได้เป็นอย่างดี 

ค้นหาคนเก่งช่วยพัฒนาการศึกษา

ไม่เพียงเท่านั้น ซีอีโอ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ยังบอกด้วยว่า เขามีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ EdTech สร้างการเรียนรู้สู่อนาคต รวมถึง ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะผลักดันองค์กรเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อต่อยอดไอเดียและนวัตกรรมของ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ให้แผ่ขยายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย และการนำการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เราไม่ได้มองว่า จะทำให้ธุรกิจของเราขยายการเติบโตเท่านั้น แต่เราต้องการที่จะดึงคนเก่ง ๆ และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโต และเป็นประโยชน์กับคนให้มากที่สุด ตลอดจน การสร้างการเรียนรู้ ให้ขยายวงกว้างมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้ประเทศไทย เป็นสังคมการเรียนรู้ อย่างแท้จริง 

Facebook Comments

Related post