Digiqole ad

สัมมนา “ศักราชใหม่…ความหวัง(หรือแค่ฝัน)ประเทศไทย 2022”

 สัมมนา “ศักราชใหม่…ความหวัง(หรือแค่ฝัน)ประเทศไทย 2022”
Social sharing

ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 ของบางกอก ทูเดย์ จึงได้ร่วมกับคณะวิทยพัฒน์ มาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเว็บไซต์ข่าว The Leader Asia จัดการสัมมนาเรื่อง “ศักราชใหม่…ความหวัง(หรือแค่ฝัน)ประเทศไทย 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้เชิญนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แรงขับเคลื่อนประเทศไทยในศักราชใหม่ 2022”

ถัดจากนั้นในช่วงเวลา 13.50-16.45 น. ยังมีเวทีเสวนาเรื่อง “ หวังอะไร?… ประเทศไทยในปี 2022” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำได้แก่ ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินรายการโดยนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการข่าว The Leader Asia

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถแจ้งสำรองที่นั่งทาง Line ID : 062-3457879 พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส จำกัดเพียง 50 ท่าน ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : ExtensionUTCC , @BangkokTodayFan และ www.theleaderasia.com

Facebook Comments

Related post