Digiqole ad

สัมพันธ์ไทย-จีน แน่นแฟ้น! ประสบการณ์ที่มีค่าบนโต๊ะอาหารมื้อค่ำ

 สัมพันธ์ไทย-จีน แน่นแฟ้น! ประสบการณ์ที่มีค่าบนโต๊ะอาหารมื้อค่ำ
Social sharing
Digiqole ad

กรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา พลโทธัชพล เปี่ยมวุฒิ พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ พลเรือตรีทรงศักดิ์ จุมปามัญ คุณวรวัฒน์ ทิพยศิริ และ ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย ได้รับเกียรติจาก หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งได้รับความรู้ใหม่ว่าท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คือบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในโครงการขจัดความยากจนของประเทศจีน โดยจีนได้ประสบความสำเร็จในการสร้าง “สังคมมีกินมีใช้” อย่างรอบด้าน และได้ประกาศชัยชนะเหนือความยากจน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างสำหรับประเทศอื่นที่ต้องการ

ขจัดความยากจน และที่สำคัญยังรับรู้ได้ถึงมิตรภาพและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย

Facebook Comments

Related post