Digiqole ad

“สัปดาห์วันนอนหลับโลก 2566” ศูนย์นิทราเวช รพ. จุฬาฯ ผนึกกำลัง รพ. สวนเบญจกิติ แก้ปัญหาคนนอนหลับยาก

 “สัปดาห์วันนอนหลับโลก 2566” ศูนย์นิทราเวช รพ. จุฬาฯ  ผนึกกำลัง รพ. สวนเบญจกิติ  แก้ปัญหาคนนอนหลับยาก
Social sharing

การนอนหลับเป็นกระบวนการที่สำคัญของร่างกายสำหรับมนุษย์ ในการพักผ่อนและฟื้นฟูการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติ และเพราะมนุษย์ใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ชีวิตในการนอนหลับ การนอนหลับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ จึงไม่แปลกหากจะกล่าวว่า การนอนที่ดีมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรับประทานอาหารที่ดี หรือการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และการนอนหลับที่ดีอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ

มีหลายการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปส่งผลถึงอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น อาการผิดปกติจากการนอน อาจส่งผลกระทบถึงการทำงาน การตอบสนองต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิตอีกด้ว

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  กล่าวว่า กิจกรรม “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก” หรือ “The World Sleep Day” เป็นกิจกรรมที่คณะผู้จัดงานจากทั่วโลกและศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ดำเนินงานให้บริการรักษาผู้มีปัญหาการนอนหลับทุกรูปแบบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทั่วโลกได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของ “การนอนหลับ” อย่างมีคุณภาพ

โดยที่ในปีนี้ กิจกรรม “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก 2566” จัดงานภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง : Sleep is Essential for Health เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับหรือการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ รวมถึงแนวทางการป้องกันภาวะนอนไม่หลับและโรคที่เกิดจากการนอน และวิธีการนอนหลับให้มีคุณภาพซึ่งจะเกิดประโยชน์กับร่างกายอย่างมาก อาทิ ช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย สารเคมีในร่างกายให้เกิดสมดุลที่เป็นปกติ ที่สำคัญช่วยจัดระเบียบความจำให้เป็นระบบได้อีกด้วย วันนอนหลับโลกของทุกปีจะตรงกับวันศุกร์ก่อนวันวสันตวิษุวัต (หรือวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน) ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม ในปี 2566

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยตระหนักถึงปัญหาการนอนไม่หลับซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะส่งผลกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางกายและทางอารมณ์จิตใจ ทางโรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญกับการรักษาผู้มีปัญหาด้านการนอนเป็นอย่างมากผ่านศูนย์นิทราเวชที่ได้พัฒนาการให้บริการและส่งเสริมการให้ความรู้ที่ถูกต้องผ่านการจัดกิจกรรม จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาทุกปี มีผู้ให้ความสนใจและมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้มีความพิเศษคือ มีการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการนอนหลับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย  

 นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา  กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่มีปัญหาจากการนอนหลับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ การนอนกรน การมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การนอนไม่หลับ หรือหลับยาก ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน จนทำให้คิวเข้ารับการตรวจ Sleep Test ที่ศูนย์นิทราเวชฯ มีจำนวนมากและรอคิวค่อนข้างนาน จึงเกิดโครงการร่วมกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา เพื่อส่งต่อผู้เข้ารับบริการไปรับการตรวจ Sleep Test ทำให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการเข้ารับบริการที่ศูนย์นิทราเวชฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยตรง เนื่องจากค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้ตามปรกติ มีค่าบริการเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1,000 บาท เพื่อแลกกับการลดเวลารอคิว ทำให้มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการรอนาน”

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ https://web.facebook.com/sleepcenterchula หรือ สนใจเข้ารับการตรวจที่คลินิกตรวจการนอนหลับพรีเมียม โทร.0-2649-4037 Line id : @392mkjrr

Facebook Comments

Related post