Digiqole ad

สัตหีบจัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 สัตหีบจัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Social sharing

Digiqole ad

วัดป่ายุบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธาน เปิดโครงการเทิดทูนสถาบันกิจกรรม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองชุมชนริมน้ำ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัทห้างร้าน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /พะองค์/มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้านทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี

หลังจากศึกครั้งใหญ่นั้นแล้วได้เสด็จปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะนาวศรี มะริด และทวาย ทรงกรีทาทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดี และเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา แม้พระองค์จะสวรรคตผ่านมานานกว่า 400 ปีแล้ว ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน

Facebook Comments


Social sharing

Related post