Digiqole ad

สัญญาณเตือนอยุติธรรม

 สัญญาณเตือนอยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม  ภายใต้การมีอำนาจการเมืองในขณะนี้ของ คนชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงใย ในการเปลืองตัว เปลืองภาพลักษณ์ และเปลืองชื่อเสียงวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง

วาทกรรมทางการเมืองใดๆก็ตาม ล้วนเกิดขึ้นมาจากการกระทำทั้งสิ้น

สิ่งที่ประชาชนเห็น ประชาชนรู้สึก ก็ล้วนแล้วแต่มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ความรู้สึกที่ว่า ประชาธิปไตย จะต้องประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งจะต้องคานดุลกันและกัน แต่มาถึงวันนี้กลับสั่นคลอนยิ่งนัก

ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร วันนี้มีการพันกันไปพันกันมาด้วยผลประโยชน์แห่งอำนาจการเมือง ผ่านตัวละครที่ซ้ำๆกันทั้งโดยตรง และทางอ้อมผ่านทางญาติพี่น้องว่านเครือ บุคคลที่ใกล้ชิดกับขั้วของผู้มีอำนาจ

หากสังคมจับได้ไล่ทัน แต่งตั้งไปแล้ว ก็ยกเลิกได้ดื้อๆ โดยไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์การทำงาน ว่ามีความรอบคอบหรือไม่กับการแต่งตั้งในแต่ละครั้ง

แต่หากจับไม่ได้ ก็เนียนไปเรื่อยๆ โดยปิดหูปิดตาไม่รับฟังเสียงสะท้อน หรือหากหงุดหงิดใจมากๆ ก็ใช้อำนาจรัฐ กลไกกฎหมายเข้ามาจัดการ หยุดการต่อต้าน หยุดการไม่ยอมรับ

ซึ่งการใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเช่นนี้แหละที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสถาบันตุลาการ ต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย

เพราะนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ไม่อยากให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐบาล มองแค่ว่าการมีผู้รับใช้ทางด้านกฎหมายที่เก่งถือเป็นโชคดีในการสืบทอดอำนาจ รวมทั้งหากว่าเกิดอะไรขึ้นมา ความเสื่อมเสียหายใดๆนั้นจะเกิดกับบริกรผู้รับใช้ เกิดกับชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของบริกรผู้นั้น

หาได้กระทบใดๆกับชื่อเสียงของผู้นำประเทศ ของผู้นำรัฐบาล

หากย่ามใจ จนทำให้กระบวนการยุติธรรมนับวันแต่จะถูกด้อยค่ามากขึ้น ประเทศนั่นแหละที่จะเสียหายหนักที่สุด

การที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในทุกครั้งที่มีการวินิจฉัยแล้วไม่สามารถสร้างการยอมรับอย่างแท้จริงกับสังคมได้ รวมทั้งการใช้อำนาจผ่านกระบวนการยุติธรรมในลักษณะที่มีข้อโต้แย้งในข้อกฎหมายอย่างมากมาย กำลังทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยถูกกัดกร่อน

วันนี้ประเด็นการไม่ยอมให้มีการประกันตัว ด้วยการใช้วินิจฉัยส่วนตัวเป็นหลัก ทั้งๆที่มีผู้ยกข้อกฎหมายต่างๆมาโต้แย้งมากมาย บานปลายไปจนถึงขั้นร่วมลงชื่อกันมากกว่า 8 หมื่นรายชื่อแล้วขณะนี้

น่าจะเป็นสัญญาณเตือนต่อคำว่าอยุติธรรม ที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆ

ภูวนารถ ณ สงขลา

Advertisement
Facebook Comments

Related post