Digiqole ad

สะพานบุญ_สายใย_คนไทย ไม่ทิ้งกัน! “อิมพิเรียลเวิลด์” (สำโรง) และคณะมอบชุด PPE 30 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้”สภากาชาดไทย”

 สะพานบุญ_สายใย_คนไทย ไม่ทิ้งกัน! “อิมพิเรียลเวิลด์” (สำโรง) และคณะมอบชุด PPE 30 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้”สภากาชาดไทย”
Advertisement

นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายกรศรัณย์ สิ้นเคราะห์รติกร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย เขต2 ,คุณสุรพงษ์ ปิ่นสุวรรณ-คุณทัศณี อุตะเสนา ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน,นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสะพานบุญ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ,นายโกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม รวมพลังศรัทธา สร้างสรรค์ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน บริจาคชุด PPE 30 ชุด และ น้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้กับ “สภากาชาดไทย” ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส หน่วยงานของรัฐ ที่มีความจำเป็นต้องการชุด PPE และน้ำดื่มเพื่อการบริโภคเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ เชื้อไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ ของ ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับเราประชาชนคนไทยทั้งชาติ ให้ผ่านพ้นวิกฤติอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เพื่อนำความสุข และรอยยิ้มของคนไทยกลับมาดังเดิม

ในการนี้  เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในฐานะผู้แทนรับมอบ ได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านเห็นความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยในเรื่อง “น้ำดื่ม” เพื่อการบริโภค ซึ่งในสถานการณ์ในปัจจุบัน “น้ำดื่ม” ถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหัวใจหลักในการดำรงชีวิตที่จะขาดมิได้ ส่วน ชุด “PPE” และ “น้ำดื่ม” ที่ได้รับมอบมา จะนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในการต่อไป

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/ZtLwl

Related post