Digiqole ad

สหโคเจน รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สสปท.

 สหโคเจน รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สสปท.

นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ (ด้านซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ที่ผ่านการรับรองผลตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS: 2019) ในระดับ Platinum ใบรับรองเลขที่ : สสปท-640011 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง (ด้านขวา) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ให้เกียรติมอบใบประกาศ เมื่อเร็วๆนี้

Advertisement

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งใบรับรองดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2567

Advertisement
Facebook Comments

Related post