Digiqole ad

“สหพันธ์แมวนานาชาติ” ห้ามแมวรัสเซีย เข้าร่วมประกวดและแข่งขันแมวระดับนานาชาติ

 “สหพันธ์แมวนานาชาติ” ห้ามแมวรัสเซีย เข้าร่วมประกวดและแข่งขันแมวระดับนานาชาติ
Social sharing
Digiqole ad

คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์แมวนานาชาติ (FIFe) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการแข่งขันและประกวดแมวนานาชาติ

โดยมีสาระสำคัญห้ามนำเข้าและจดทะเบียนแมวพันธุ์รัสเซียที่อยู่นอกรัสเซีย ตามเอกสารการรับรองพันธุ์แมวของ FIFe ไม่ว่าจะมีองค์กรใด ๆ รับรองก็ตาม

ขณะเดียวกันทาง FIFe ได้มีการห้ามนำแมวของผู้ที่อาศัยในรัสเซีย เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน และ โชว์ นอกประเทศรัสเซียอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าเจ้าของแมวจะเป็นสมาชิกขององค์กรใดก็ตาม โเยกฎดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการพิจารณาลดหย่อนตามความเหมาะสม

Facebook Comments

Related post