Digiqole ad

สหพัฒน์เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่าร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 สหพัฒน์เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC”  ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่าร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

สหพัฒน์ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” รวบรวมขวดพลาสติก PET ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปผลิตชุด PPE เล็งต่อยอดเปิดรับพลาสติก ยืด-หด เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการGreen PLEASE by SPC” ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อปลายปี 2564 ได้รวบรวมขวดพลาสติกส่งมอบให้กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” และ “YOUเทิร์น” ได้ถึง 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิตชุด PPE ไปเป็นเสื้อเกราะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ 550 ชุด โดยในปีนี้สหพัฒน์ยังคงเดินหน้าโครงการ Green PLEASE by SPC อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันบริจาคขวดพลาสติกใส PET ที่ใช้แล้วพร้อมส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ สหพัฒน์ได้มอบขวดจำนวน 13,300 ขวด หรือ 200 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับโครงการ มือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด” เพื่อนำขวดไปผลิตเป็นชุด PPE ให้แก่พนักงานรักษาความสะอาดสวมใส่ตอนปฏิบัติหน้าที่ โดยการผลิต 1 ชุด ใช้ขวดจำนวน 42 ขวด ขวดพลาสติกที่บริจาคทั้งหมดสามารถผลิตชุดเรืองแสงให้พนักงานทำความสะอาดได้จำนวน 316 ชุด

โครงการ “Green PLEASE by SPC” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นชุดปกป้องพี่ไม้กวาด (ชุดเรืองแสง) แบบใช้ซ้ำได้ โดยในโครงการนี้สหพัฒน์ได้จัดตั้งตู้คัดแยกขวดพลาสติกให้พนักงานสามารถแยกส่วนขวด ฝา และฉลากของขวดเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิลเริ่มจากภายในบริษัทของเรา ซึ่งตั้งเป้าหมาย เดือนละ 1,000 – 2,000 ขวด และรวบรวมส่งต่อให้โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป” นางชัยลดา กล่าว

อย่างไรก็ดี ในอนาคตจะมีการต่อยอดโครงการ Green PLEASE by SPC” นอกจากการรวบรวมขวดพลาสติกใส PET แล้ว จะเปิดรับพลาสติก ยืด-หด เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film ขยายผล เพิ่มพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

Facebook Comments


Social sharing

Related post